Siste artikler

Vi vil bidra til klimakutt i skipsfarten

Poseidon Principles og Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) er to initiativ i finansverdenen som har som mål å skape en mer bærekraftig skipsfart. Når vi som bank...
Norled hydrogenferje

Grøn skipsfart med grønt hydrogen

Kan grønt hydrogen bli kommersielt tilgjengeleg for skipsfarten i Noreg innan 2022? NCE Maritime CleanTech er på saka og har med seg leiande verksemder på Vestlandet i satsinga. Sparebanken Vest bidrar med to millionar kroner i Vestlandsutbytte til prosjektet.

Vestlandsbedriftene er positive trass internasjonal uro

Handelskrig, Brexit og urolege børsar ser ikkje ut til å øydeleggje nattesøvnen til bedriftsleiarane på Vestlandet. Det blir meldt om auka etterspurnad, stigande lønsemd og dei er optimistiske til det neste halvåret. Det viser den rykande ferske Vestlandsindeksen for 3. kvartal.

Sparebanken Vest gjør verden litt bedre med grønne obligasjoner

– Vi ønsker å bidra til å nå FNs bærekraftsmål og bruker alle sider av banken for å styrke regionens innsats for klimateknologi og klimakutt. Derfor etablerer...
Studentteamet

Studenter bygger spareapp for Sparebanken Vest

Arisa, Arja, Espen, Helene, Sigurd og Sindre har jobbet som et eget utviklingsteam gjennom sommeren. Sigurd fortsetter som trainee, mens de øvrige fem er tilbake på skolebenken. Det har...

Sparebanken Vest vil lansere kundeutbytte!

Hos oss er kundene bankens desidert største eier. Gjennom de siste ti årene har vi sammen skapt 959 millioner kroner til styrking av lokalmiljø og verdiskapning på...

Siste innlegg

X
X