Sysselsettingsfall i Vestland

Industriarbeidere
Tallene kommer frem i Finans Norges «jobbskaperbarometer» - en kvartalsmåling på sysselsettingsveksten i Norge basert på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publisert i...

Vestlandsbedriftene har sett gjeninnhentinga på pause

Lastebilar som står parkert
Vestlandsindeksen for 4. kvartal 2020 viser klare teikn til at fleire bedrifter på Vestlandet slit med likviditeten og ei usikker framtid. I...

Vestkorn fortsetter investeringene på tross av korona-krisen

Vestkorn
Et steinkast over vannet fra Stavanger ligger en av verdens fremste produsenter av proteiner basert på erter og bønner. Uten bruk av...

Ny, kraftfull tiltakspakke for næringslivet

Arbeidere
Selv med nyhetene om nye vaksiner og håp om bedring i verdensøkonomien, viser den rykende ferske Vestlandsindeksen som kom 23. november, at...

Veien tilbake etter krisen blir ulik for vestlandsbedriftene

Skip
Korona-krisen rammer næringslivet på Vestlandet bredt og brutalt. Da er det gode nyheter at resultatindeksen gjør sitt største hopp noensinne i Vestlandsindeksen...

Norske turister reddet sesongen for blomsterøyen Flor & Fjære

Flor & Fjære
– Det har vært som en berg og dalbane – i mars var det helt krise, mens vi hadde rekordbesøk i juli....

Vi må rigge oss for krise og omstilling

Korona-krisen setter den norske maritime klyngen på en prøve uten sidestykke i moderne tid. Gjentatte smittebølger vil kunne skylle bort 20 000 maritime...

– En bank som er spesialtilpasset for vårt næringsliv

Baste Tveito, daglig leder i Nordhordland Næringslag, opplever det som et viktig signal at Sparebanken Vest nå flytter inn i nye lokaler...

100 millioner i vekstgarantilån er gjort tilgjengelig for vestnorske vekstbedrifter

Grasp AS har fått vekstgarantilån
Vekstgarantiordningen er en garantiordning finansiert av Innovasjon Norge og det Europeiske Investeringsfondet. Sparebanken Vest har vært del av ordningen siden høsten 2018...

Veien tilbake etter koronakrisen blir tøff for Vestlandsbedriftene

Vestlandsindeksen Q2 2020
Vestlandsindeksen for 2. kvartal viser det største og bredeste fallet i indeksens historie. Vestlandsbedriftene er i krisemodus – aldri før har resultat-...

Vestlandsindeksen

Siste innlegg

X
X