Solfylt sommer gir Fløibane-rekord

Fløibanen ønsker å være førstevalg for bergensere som vil opp i høyden, i tillegg til at stadig flere grupper av turister benytter toppen av Fløyen til å få panorama-oversikten over byen.
Fløibanen ligger an til å få tidenes jubileumsgave, en publikums-tilstrømming på 2 millioner billetter solgt i jubileumsåret 2018. Sparebanken Vest er bankforbindelsen som vil...

100 millioner i vekstgarantilån er gjort tilgjengelig for vestnorske vekstbedrifter

Grasp AS har fått vekstgarantilån
Vekstgarantiordningen er en garantiordning finansiert av Innovasjon Norge og det Europeiske Investeringsfondet. Sparebanken Vest har vært del av ordningen siden høsten 2018...

Regulering med Oslo-briller på

Oslo Skyline Barcode
Utover høsten i 2016 nærmest boblet boligmarkedet i Oslo over. På det meste var årsveksten i hovedstaden på 26 prosent. På Vestlandet var boligprisveksten...

No har olje-eksponerte føretak innhenta resten av næringslivet

Faksimile forside Vestlandsindeks 4/2017 (Foto: Colourbox)
Olje- og gassnæringa forventar auka lønsemd Føretak knytt til olje og gassnæringa har sidan oljeprisfallet i 2014 bidrege til å trekkja ned den samla forventingsindeksen....

Stø kurs

Makromandag uke 35/2017 - Foto: Colourbox
Det kom en rekke nøkkeltall for norsk økonomi forrige uke. Forbrukertilliten stiger videre i 3. kvartal og er nå nær sitt historiske snitt. Det...

Vestlandsbedriftene er positive trass internasjonal uro

Handelskrig, Brexit og urolege børsar ser ikkje ut til å øydeleggje nattesøvnen til bedriftsleiarane på Vestlandet. Det blir meldt om auka etterspurnad, stigande lønsemd og dei er optimistiske til det neste halvåret. Det viser den rykande ferske Vestlandsindeksen for 3. kvartal.

Tavlemøter har erstattet styringsgrupper i Sparebanken Vest

Stående tavlemøter har erstattet styringsgrupper hos Sparebanken Vest. Her møter bankens prosjekter konsernledelsen for å diskutere kundeverdi og får hjelp til å drive prosjektene fremover, (Foto: Sparebanken Vest)
Sparebanken Vest har sluttet med styringsgrupper Sparebanken Vest driver rett og slett ikke med styringsgrupper lengre. En del av prosjektene våre har sluttet helt å...

Kapital, nettverk og kompetanse blir koblet sammen på Vestlandet

Styreleder i Connect BAN Bergen, Dag Skansen (t v), og forretningsutvikler Ståle Stormark er på utkikk etter gode gründerbedrifter
Sommeren 2015 opprettet Connect Vest sitt eget investornettverk, Connect BAN (business angel nettverk) Bergen. I disse dager runder nettverket en milepæl med investeringer fra...

Hva vil vi med Bergen?

Stikkord for Bergenskonferansen 2019 blir som på de fem foregående konferansene: Hvordan skal vi bo, arbeide og reise de neste årene?

Satset i Bergen fremfor å outsource

Fire aktører på NHO Vestlandetss årskonferanse. Fra venstre Irene Kinunda fra Fargespill, Tom Knudsen fra NHO, Sparebanken Vests Bjørg Marit Eknes og Arvid Moss fra NHO. (Foto: Kjersti Kramer)
- Istedenfor for å outsource IT-avdelingen til Asia, valgte vi å utvikle den selv i Bergen, sa Konserndirektør for Innovasjon og Kundeopplevelse i Sparebanken...

Vestlandsindeksen

Siste innlegg

X
X