Høyere klimaavgifter øker norsk konkurransekraft

Vestlandsmeldingen 2020
– Vestlandsmeldingen viser at et taktskifte i den grønne omstillingen kan bety opptil 80.000 nye eksportrettede arbeidsplasser i fire av Norges viktigste...

Sunniva-prisen til Ragnhild Fresvik

Sunniva-prisen 2019 til Ragnhild Fresvik
- Gratulerer til Ragnhild med prisen! Vi i Sparebanken Vest har i fellesskap jobbet lenge og målbevisst med å bygge en sterk...

Vestlandsbedriftene er i gang med grønn omstilling

Arbeidere
– Vi tror på de omstillingsdyktige bedriftene på Vestlandet, og her får vi tall som underbygger dette. Vestlandsbedriftene rigger seg for fremtiden,...

Sparebanken Vest gir 3 millioner til utvikling av Nye Akvariet

Det Nye Akvariet skal bli hjertet i den voksende Havbyen og vil å prege den helt nye bydelen som skal kommer på...

Flere enn 4000 vestlendinger inn som eiere i Sparebanken Vest

- I dette nedsalget har vi vært tydelig på at vi ønsker flere vestlendinger inn på eiersiden. Det betyr mye for oss...

Investorer i kø for egenkapitalbevis i Sparebanken Vest

Foto: Getty Images
Etter nedsalget er bankens markedsverdi er på 6,2 milliarder kroner. Stiftelsen har solgt egenkapitalbevis til en pris på kroner 56,50 per bevis...

Vestlandsbedriftene er positive trass internasjonal uro

Handelskrig, Brexit og urolege børsar ser ikkje ut til å øydeleggje nattesøvnen til bedriftsleiarane på Vestlandet. Det blir meldt om auka etterspurnad, stigande lønsemd og dei er optimistiske til det neste halvåret. Det viser den rykande ferske Vestlandsindeksen for 3. kvartal.

Er veksttoppen nådd?

Vestlandsindeks for andre kvartal 2019 viser at signalene fra tidligere vestlandsindekser om en noe lavere veksttakt i vestlandsøkonomien har realisert seg. Men...

Vår i anmarsj for Vestlandsøkonomien

Vestlandindeks 1/19 er ei undersøking blant 700 føretaksleiarar på Vestlandet utarbeidd av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går frå 0 til...

Hva vil vi med Bergen?

Stikkord for Bergenskonferansen 2019 blir som på de fem foregående konferansene: Hvordan skal vi bo, arbeide og reise de neste årene?

Vestlandsindeksen

Siste innlegg

X
X