No har olje-eksponerte føretak innhenta resten av næringslivet

Faksimile forside Vestlandsindeks 4/2017 (Foto: Colourbox)
Olje- og gassnæringa forventar auka lønsemd Føretak knytt til olje og gassnæringa har sidan oljeprisfallet i 2014 bidrege til å trekkja ned den samla forventingsindeksen....

Optimismen tilbake på Vestlandet

Vestlandsindeks 1 2017
Rogaland fører an når Vestlandsindeks 1/2017 viser at bedrifter på Vestlandet melder om en positiv utvikling de siste tre månedene. Det oljetunge fylket er...

Siste innlegg

X
X