Bærekraft er den viktigste driveren for oppdrettsnæringen

Lingalaks
– Bærekraft er den viktigste driveren fremover for oppdrettsnæringen. Vi er veldig klare på at vi må ha et åpent og transparent...

Vestlandsbedriftene er i gang med grønn omstilling

Vestlandsindeksen 4/2019
– Vi tror på de omstillingsdyktige bedriftene på Vestlandet, og her får vi tall som underbygger dette. Vestlandsbedriftene rigger seg for fremtiden,...

Vestlandsbedriftene er positive trass internasjonal uro

Handelskrig, Brexit og urolege børsar ser ikkje ut til å øydeleggje nattesøvnen til bedriftsleiarane på Vestlandet. Det blir meldt om auka etterspurnad, stigande lønsemd og dei er optimistiske til det neste halvåret. Det viser den rykande ferske Vestlandsindeksen for 3. kvartal.

Er veksttoppen nådd?

Vestlandsindeks for andre kvartal 2019 viser at signalene fra tidligere vestlandsindekser om en noe lavere veksttakt i vestlandsøkonomien har realisert seg. Men...

Vår i anmarsj for Vestlandsøkonomien

Vestlandindeks 1/19 er ei undersøking blant 700 føretaksleiarar på Vestlandet utarbeidd av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går frå 0 til...

Er veksttoppen nådd?

Vestlandsindeks nr. 4 2018
Vestlandsindeks 4/18 er ei undersøking blant 700 føretaksleiarar på Vestlandet utarbeidd av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går frå 0 til...

Skiftande skydekke for Vestlandsøkonomien

Faksimile forside Vestlandsindeks 3/2018 (Foto: Colourbox)
Vestlandsindeks 3/18 er ei undersøking blant 700 føretaksleiarar på Vestlandet utarbeidd av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går frå 0 til...

Full sommar i Vestlandsøkonomien

Vestlandsindeks 2/18 er ei undersøking blant 700 bedriftsleiarar på Vestlandet utarbeidd av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går frå 0 til...

Jobbene kommer tilbake!

Vestlandsindeks 1/18 er en undersøkelse blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går fra 0 til...

No har olje-eksponerte føretak innhenta resten av næringslivet

Faksimile forside Vestlandsindeks 4/2017 (Foto: Colourbox)
Olje- og gassnæringa forventar auka lønsemd Føretak knytt til olje og gassnæringa har sidan oljeprisfallet i 2014 bidrege til å trekkja ned den samla forventingsindeksen....

Vestlandsindeksen

Siste innlegg

X
X