Er veksttoppen nådd?

Vestlandsindeks nr. 4 2018
Vestlandsindeks 4/18 er ei undersøking blant 700 føretaksleiarar på Vestlandet utarbeidd av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går frå 0 til...

Skiftande skydekke for Vestlandsøkonomien

Faksimile forside Vestlandsindeks 3/2018 (Foto: Colourbox)
Vestlandsindeks 3/18 er ei undersøking blant 700 føretaksleiarar på Vestlandet utarbeidd av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går frå 0 til...

Full sommar i Vestlandsøkonomien

Vestlandsindeks 2/18 er ei undersøking blant 700 bedriftsleiarar på Vestlandet utarbeidd av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går frå 0 til...

Jobbene kommer tilbake!

Vestlandsindeks 1/18 er en undersøkelse blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går fra 0 til...

No har olje-eksponerte føretak innhenta resten av næringslivet

Faksimile forside Vestlandsindeks 4/2017 (Foto: Colourbox)
Olje- og gassnæringa forventar auka lønsemd Føretak knytt til olje og gassnæringa har sidan oljeprisfallet i 2014 bidrege til å trekkja ned den samla forventingsindeksen....

Optimismen tilbake på Vestlandet

Vestlandsindeks 1 2017
Rogaland fører an når Vestlandsindeks 1/2017 viser at bedrifter på Vestlandet melder om en positiv utvikling de siste tre månedene. Det oljetunge fylket er...

Vestlandsindeksen

Siste innlegg

X
X