Veien tilbake etter koronakrisen blir tøff for Vestlandsbedriftene

Vestlandsindeksen Q2 2020
Vestlandsindeksen for 2. kvartal viser det største og bredeste fallet i indeksens historie. Vestlandsbedriftene er i krisemodus – aldri før har resultat-...

Økt omstillingstakt som følge av koronakrisen

Olje- og gass
Vestlandsbedriftene melder i andre kvartal om historisk stor nedgang i både resultater og forventninger. Olje- og gassrelaterte virksomheter er hardest rammet.

Vestlandsindeksen viser redusert aktivitet og brems i investeringer

Oljeplattform
Resultatindeksen i Vestlandsindeksen for første kvartal er fallende på tvers av bransjer og fylker. Forventningsindeksen stiger svakt fra forrige kvartal, men er...

Norsea jobber for nullutslippsbaser langs norskekysten

NorSea
– Jeg er fast i troen på at vi kommer til å ha olje og gass-industrien i overskuelig fremtid, men det krever...

Bærekraft er den viktigste driveren for oppdrettsnæringen

Lingalaks
– Bærekraft er den viktigste driveren fremover for oppdrettsnæringen. Vi er veldig klare på at vi må ha et åpent og transparent...

Vestlandsbedriftene er i gang med grønn omstilling

Arbeidere
– Vi tror på de omstillingsdyktige bedriftene på Vestlandet, og her får vi tall som underbygger dette. Vestlandsbedriftene rigger seg for fremtiden,...

Vestlandsbedriftene er positive trass internasjonal uro

Handelskrig, Brexit og urolege børsar ser ikkje ut til å øydeleggje nattesøvnen til bedriftsleiarane på Vestlandet. Det blir meldt om auka etterspurnad, stigande lønsemd og dei er optimistiske til det neste halvåret. Det viser den rykande ferske Vestlandsindeksen for 3. kvartal.

Er veksttoppen nådd?

Vestlandsindeks for andre kvartal 2019 viser at signalene fra tidligere vestlandsindekser om en noe lavere veksttakt i vestlandsøkonomien har realisert seg. Men...

Vår i anmarsj for Vestlandsøkonomien

Vestlandindeks 1/19 er ei undersøking blant 700 føretaksleiarar på Vestlandet utarbeidd av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går frå 0 til...

Er veksttoppen nådd?

Vestlandsindeks nr. 4 2018
Vestlandsindeks 4/18 er ei undersøking blant 700 føretaksleiarar på Vestlandet utarbeidd av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går frå 0 til...

Vestlandsindeksen

Siste innlegg

X
X