Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef
Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Først og fremst må verne om liv og helse. Ingen av oss har opplevd noe tilsvarende tidligere. Selv om begrensingene som legges på oss kan oppleves strenge, så har vi bare en jobb å gjøre: Å følge instruksene for å hjelpe våre hardtarbeidende helsearbeidere med å få kontroll over situasjonen og kunne stå i det som ligger foran oss.

Samtidig er det ingen tvil om at når samfunnet vårt stanser opp som nå, så får det store, økonomiske konsekvenser vi ikke helt ser omfanget av, enda. For ti dager siden, sa finansminister Jan-Tore Sanner at «hovedbildet er at norsk økonomi går godt og at vårt næringsliv også gjør det».

Bare en uke senere er situasjonen dramatisk endret: Regjeringen har lagt frem en omfattende redningspakke til norsk næringsliv. NHO har gjennomført en undersøkelse som viser at hele 8 av 10 norske bedrifter nå vurderer permitteringer. «Jeg fikk frysninger. Koronaviruset treffer hele det norske næringslivet, og vi må forvente at den økonomiske krisen kan vare lenger enn helsekrisen», sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Alle kjenner noen som allerede er permittert fra arbeidsplassene sine innen reiseliv, kultur og varehandel. Med stengte skoler og barnehager kjemper mange familier med å håndtere kombinasjonen av hjemmekontor, hjemmebarnehage og hjemmeundervisning. Vi må ikke være naive, dette blir krevende for oss alle. Aller mest krevende blir det for dem som hadde sårbar økonomi fra før. Nå blir deres hverdag enda tøffere. Regjeringens tiltakspakke er et viktig, første initiativ. Vi er svært glade for signalene om at det vil komme mer. Jeg opplever våre politikere som genuint lyttende til næringslivets behov for hjelp. Å sikre bedriftene på kort sikt, er å sikre arbeidsplasser på lengre sikt. Men i den akutte fasen vi står i nå, er det ingen tvil om at dette i stor grad rammer de lavtlønnede.

Vår største eier er kundene våre, folk som bor og arbeider her på Vestlandet. Banken har som visjon å bidra til å gjøre livet enda litt bedre for alle de som bor og lever her, og denne visjonen er en viktig motivasjon for alle oss i Sparebanken Vest. Vi kjenner sterkt på dette ansvaret, særlig nå som usikkerheten og uroen brer om seg.

Ingen har full oversikt over situasjonen vi står i. Sparebanken Vest er forberedt på at denne krisen kan vare lenger enn vi både tror og frykter. Vi arbeider med å skaffe oss oversikt, og vi er i løpende dialog med mange av kundene våre. Vi har lansert de første tiltakene for å hjelpe boliglånskundene våre, og innført tre måneders avdragsfrihet til kunder som blir permittert. Vi er fullt ut operative, og er klare for å hjelpe kundene våre på telefon og chat mellom klokken 07:00 og 23:00, hver eneste dag.

I tett dialog med bedriftskundene våre, har vi rigget oss for å levere rask responstid på kritiske beslutninger for kunden. Vi har romslige lokale fullmakter, og vil raskt kunne bistå bedrifter som får utfordringer.

De aller fleste bedriftskundene i Sparebanken Vest er små og mellomstore bedrifter – mange av dem uten et stort støtteapparat rundt seg. Derfor har vi også opprettet en egen hjelpetelefon for småbedrifter som trenger svar raskt og hjelp knyttet til økonomiske utfordringer og krevende likviditetssituasjon.

Sparebanken Vest er en solid bank. Vi er godt kapitalisert for å stille opp for familier og næringsliv her vest, slik vi også gjorde det gjennom finanskrisen i 2008-2009. Vi skal fortsette å låne ut penger, vi skal gjøre vårt for å holde hjulene i gang. Vi har solid kunnskap om næringene i vår region, samt viktig innsikt om kapitalmarkedenes reaksjoner i usikre tider som nå. Dette er kunnskap vi deler.

Ukene som kommer vil kreve mye av oss, både som bedriftsledere, bankfolk og medmennesker. Vi må håndtere stor usikkerhet med den samme tilnærmingen som har hjulpet oss gjennom tidligere kriser:

Troen på at vi vil finne frem til gode løsninger, sammen.

#Sammen gjør vi det bedre.

Kommenter artikkelen nedenfor: