Knarvik-kontoret til Sparebanken Vest åpnet i splitter nye lokaler tirsdag 9. juni. Tilstede under åpningen var blant annet Fredrik Moe Mikkelsen, markedssjef for Brage Finans, Beate S. Korsøen, assisterende banksjef for bedriftsmarked, Else Marie Nødtvedt, rådgiver og Anita Merete Agdal, leder for Team Eiendom, bygg og anlegg. Foto: Janne Havneraas.

Baste Tveito, daglig leder i Nordhordland Næringslag, opplever det som et viktig signal at Sparebanken Vest nå flytter inn i nye lokaler i Knarvik.

– Det betyr at de satser. De har tro på næringslivet i Nordhordland, ønsker å være tett på og ser at det beveger seg svært mye spennende her. Vi trenger en bank som er tett på både næringslivet og lokalsamfunnet, sier Tveito.

Les mer om nyåpningen av Sparebanken Vests kontor i Knarvik

Baste Tveito, daglig leder i
Nordhordland Næringslag

Krevende tid for næringslivet

Han trekker frem at Sparebanken Vest har tatt en tydelig posisjon for å utvikle næringslivet i en grønn retning. Det samme gjelder omstillingen av et mangslungent næringsliv av både små- og mellomstore bedrifter, og større industrilokomotiver.

– Vi står akkurat nå i en krevende tid, både på kort sikt med koronakrisen og redusert oljepris, og med tanke på den omstillingen vi skal gjennom. Da er vi helt avhengige av å ha kort vei til beslutninger og at vi er omforent om både problemstillingene og retningen vi skal gå. I det bildet teller lokal tilstedeværelse, vi trenger en bank som er spesialtilpasset næringslivet i Nordhordland, forklarer Tveito.

– Må ta aktiv rolle i omstilling

Tveito har klare forventninger til at det må være en profesjonell og kompetent finansiell aktør i Nordhordland som kan tilby bredden av tjenester som næringslivet trenger. Han mener at Sparebanken Vest engasjerer seg aktivt som deltager og en ledende aktør i omstillingen av næringslivet i Nordhordland.

– Det skjer mye spennende med blant annet «Green Spot Mongstad», som er et prosjekt for hvordan industrien på Mongstad skal ta en rolle i re-industrialiseringen. Det opplever jeg at banken ser som spennende og riktig ved å jobbe aktivt for å skape det nye næringslivet på skuldrene av det vi over flere år har bygget opp her, understreker Tveito, som representerer 375 bedrifter i Nordhordland.

Avtalt et møte eller se åpningstidene til Knarvik her

Viktig for gründermiljøet

Børge Brundtland, daglig leder i Industriutvikling Vest (IUV).

Industriutvikling Vest (IUV) er en inkubator som har som mål å bidra til nyskaping og vekst i Nordhordland, Gulen og Osterøy. Daglig leder Børge Brundtland forteller at Sparebanken Vest har vært Industriutvikling Vests faste bankforbindelse siden oppstart.

– Vi er utrolig glad for at banken har bidratt med økonomisk støtte til å etablere gründermiljøet som er skapt i Knarvik. Banken har lange tradisjoner i Nordhordland. Det å kjenne lokalt næringsliv, være tett på, bidra i nettverk og sammen med næringslivet finne gode løsninger på finansielle utfordringer, skaper verdier for alle, sier Brundtland.

Engasjert medspiller

Sparebanken Vest har hatt lokalkontor i Knarvik siden tidlig på 80-tallet. Banken jobber tett med et bredt utvalg av bedrifter, har en stor andel privatpersoner som kunder og bidrar også i kraft av sparebankmodellen med samfunnsnyttige midler til å bygge opp om lokalmiljøene i Nordhordland.

– Ved å ta tydelig samfunnsansvar og bygge opp lokalmiljøet her, er Sparebanken Vest med på å gjøre regionen vår til et attraktivt sted å bo. Dette sikrer oss at Nordhordland får den kompetansen som næringslivet her trenger. På Vestlandet er banken i en særstilling hva gjelder å støtte alt fra næringsfond, korps, idrett, mosjonsløp, arrangementer og mye annet, nå senest gjennom koronafondet de har etablert, sier Tveito.

Kommenter artikkelen nedenfor: