GCE Subsea er en næringsklynge for undervannsteknologi i Hordaland. For ScaleUp-programmet har de derimot invitert med de øvrige næringsklyngene i Bergen
GCE Subsea er en næringsklynge for undervannsteknologi i Hordaland. For ScaleUp-programmet har de invitert med de øvrige næringsklyngene i Bergen, slik som sjømatsklyngen, mediaklyngen og Maritme Cleantech. (Foto: GCE Subsea)

– For norsk industri og næringsliv er det avgjørende at de beste oppstartsbedriftene klarer å ta det neste steget, levere verdiskaping i en større skala og aller helst bli en eksportbedrift, sier GCE Subsea-leder Owe Hagesæther. Han gjør noe med saken, ved å ta med seg åtte selskaper som er over sine første faser til Massachusetts Institute of Technology (MIT) i løpet av høsten.

Programmet er et vekstprogram, og blir nå tilbudt  av GCE Subsea i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Bergen Teknologioverføring (BTO). Dette er et pilotprosjekt som får starthjelp fra Sparebanken Vest gjennom bankens gavemidler.

Av de åtte selskapene er det fem fra Bergen og tre fra Oslo. Disse vil delta i fem samlinger, hvorav den ene vil finne sted i Boston på Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Gjennom programmet «24 Steps to Disciplined Entrepreneurship» får selskapene verktøy til å ta steget mot å bli en større bedrift, aller helst en eksportbedrift.

Må jobbe metodisk

GCE Subsea er en  næringsklynge for undervannsteknologi i Hordaland. For ScaleUp-programmet har de derimot invitert med de øvrige næringsklyngene i Bergen, slik som sjømatsklyngen, mediaklyngen og Maritime Cleantech.

Selskapene i Bergen er :

ScaleUp programmet er et av flere resultater av et større utviklingsprosjekt ved MIT REAP som de tre GCE klyngene i Norge gjennomførte i samarbeid med Handelshøyskolen BI, utvalgte selskaper, samt akademia fra Vest og Sørlandet og MIT i Boston.

– Det er avgjørende at de beste oppstartsbedriftene klarer å ta det neste steget, sier GCE Subsea-leder Owe Hagesæther. (Foto: GCE Subsea)
– Det er avgjørende at de beste oppstartsbedriftene klarer å ta det neste steget, sier GCE Subsea-leder Owe Hagesæther. (Foto: GCE Subsea)

– Det er mange tilbud og stort fokus på grundere og oppstartsprogrammer i Norge, men det har tradisjonelt manglet tilbud til selskaper som har potensiale til å bli større bedrifter, med mange arbeidsplasser og stor verdiskapning.  Nå gir vi et tilbud til selskaper som har kommet et stykke av gårde, som har etablert seg i markedet og som har potensialet for å vokse betydelig og bli en stor bedrift, sier GCE Subsea-lederen.

– Det hender at teknologer blir litt blendet av de teknologiske mulighetene og lar det komme i andre rekke at man må finne et tilstrekkelig stort marked også. Det er en av de problemstillingene vi skal ta fatt i, sier Owe Hagesæther.

Tilpasset norske forhold

De åtte selskapene som får delta i programmet har kommet igjennom et nåløye allerede.

– Det har ikke vært tilstrekkelig å søke. Vi har også gjennomgått en vurdering for å sikre oss at dette er selskaper som faktisk har muligheten til å bli en betydelig, helst en eksportrettet bedrift, og at de har den evnen og motivasjonen som kreves for å ta et neste nytt stort steg og vokse.

– Med Massachusetts Institute of Technology (MIT) som samarbeidspartner, er det helt sikkert at opplegget er tilpasset norske forhold?

– Vi har faktisk gjort en rekke tilpasninger til norske forhold. Blant annet så er programmet til forskjell fra det amerikanske orientert mot business to business-virksomheter, og vi har tilpasset oss dette der deler av «24 Steps to Disciplined Entrepreneurship»-modellen er mer rettet mot selskaper i forbrukermarkedet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil stå for åpningen av ScaleUp-programmet under første samling i Oslo 5. september.

Kommenter artikkelen nedenfor: