Finance Innovation-leder Atle Sivertsen har allerede over 50 selskaper under sin paraply. Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, er også styreleder i Finance Innovation.
Finance Innovation-leder Atle Sivertsen har allerede over 50 selskaper under sin paraply. Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, er også styreleder i Finance Innovation. (Foto: Sparebanken Vest)

– Jeg har aldri vært borti et initiativ hvor man har klart å samle så mange, slagkraftige aktører om et felles mål på så kort tid, sier Finance Innovation-leder Atle Sivertsen. Og da har han 20 års erfaring fra næringslivet å sammenligne med.

Sparebanken Vest var en av aktørene som først luftet idéen om å samle selskaper i skjæringspunktet mellom finans og teknologi på Vestlandet, i en klynge.  Knapt et år etter at idéen var sådd, i november 2017, ble Finance Innovation tildelt den ettertraktede Arena-statusen fra Innovasjon Norge. I dag er det over 50 selskaper, institusjoner og aktører under Finance Innovation-paraplyen.

Hovedtyngden av disse er innen teknologi og finans, men samarbeidet inkluderer også forsikring, utdanning og forskning, konsulentselskaper og investorer.

«Hemmelige» prosjekter

Av selskapene under Finance Innovation-paraplyen finnes 21 som primært leverer løsninger og tjenester innen teknologi, og de fleste av disse har modne produkter. I tillegg jobber Finance Innovation til enhver tid også med idéer som er så ferske at de foreløpig har «hemmelig»-status.

– Hvis ikke vi griper denne muligheten, så kommer internasjonale aktører til å valse over oss med sine løsninger, sier Atle Sivertsen om brobyggingen mellom finans og teknologi som foregår i Finance Innovation.
– Hvis ikke vi griper denne muligheten, så kommer internasjonale aktører til å valse over oss med sine løsninger, sier Atle Sivertsen om brobyggingen mellom finans og teknologi som foregår i Finance Innovation. (Foto: Sparebanken Vest)

– På forrige styremøte konkluderte vi med at de fem nye idéene som ble presentert alle sammen synes lovende, men at de er så ferske at vi holder dem for oss selv, sier Finance Innovation-leder Atle Sivertsen.

Under Vestlandskonferansen 2018 i Grieghallen 15. mars kan du bli bedre kjente med den vestnorske finansteknologi-raketten Finance Innovation. Atle Sivertsen har vært leder for klyngen siden begynnelsen av desember, og han definerer oppgaven som å «skape noen av de teknologiske byggeklossene i fremtidens finansvirksomhet».

– Vi skal sørge for at Vestlandet spiller en rolle i fremtidens finansteknologi, sier Sivertsen.

Aktørene i finansverden samarbeider ikke kun av lyst, men også av nødvendighet. Hovedgrunnen er EU-direktivet PSD2, som ble innført i januar. Dette direktivet skjerper konkurransen ved at det åpner for at andre aktører enn bankene kan innhente informasjon fra kunders konti, sammenstille disse på tvers av bankene og utvikle nye tjenester for kundene.

Mange har merket seg konsernsjef i Sparebanken Vest og styreleder i Finance Innovation, Jan Erik Kjerpeseth sitt budskap om at vi «må samarbeide når vi kan, og konkurrere når vi må».

Må utnytte muligheten

– Tradisjonelt har det ikke vært mye samarbeid på tvers mellom bankene. Nå vet man at man må utnytte mulighetene som PSD2 gir. Dette er nok den direkte foranledning til at banker, øvrige finansaktører og teknologimiljøene ser nytten av å skape nye tjenester sammen. Hvis vi ikke griper denne muligheten, så kommer internasjonale aktører til å valse over oss med sine løsninger, sier Sivertsen.

Flere av Finance Innovation-aktørene arbeider frem nye løsninger for at mobilen kan brukes til økonomitjenester.
Flere av Finance Innovation-aktørene arbeider frem nye løsninger for at mobilen kan brukes til økonomitjenester. (Foto: Sparebanken Vest).

Atle Sivertsen forteller at flere av teknologibedriftene i Finance Innovation tilbyr produkter som allerede har høy modenhet og gode fremtidsmuligheter. Han fremhever både Quantfol.io og Payr.

– Quantfol.io automatiserer fondsforvaltning basert på kunstig intelligens. Det vil føre til at aksjefond kan bli et tryggere sparealternativ for folk flest. Man er ikke nødt til å ha en viss formue for at aksjebasert sparing skal bli interessant.

– Jeg ser dette som en måte å demokratisere finans på. Alle kan delta. Litt på samme måte som LinkedIn og Facebook har demokratiserer nyheter. Man må ikke lenger innom redaktør for å få ut et budskap, med alle fordeler og utfordringer som det har brakt med seg, sier Atle Sivertsen.

En annen knopskyting som Sivertsen har stor tro på er Payr.

Fjerner kid-nummer

– Payr er en app for regningsbetaling. App’en fjerner behovet for å taste inn kid-nummer, og i tillegg kategoriserer den utgiftene dine slik at du enkelt får oversikt over hva du faktisk bruker penger på. Bankene bør ikke se på dette som en trussel. Det er bedre å se på Payr som et innovasjonsforslag for kundeopplevelsen, mener Sivertsen.

Vi skal sørge for at Vestlandet spiller en rolle i fremtidens finansteknologi.

I stedet for å taste inn kid-nummer, kan du med Payr ta bilde av regningen med mobilen, og deretter trykke på betal og bekreft. I tillegg vil Payr analysere regningene dine og søke etter billigere og bedre alternativer. Payr gir deg forslag til alternative leverandører av varer og tjenester, basert på hva kostnadsmønsteret ditt viser at du ønsker å bruke penger på.

Med om lag 25 000 ansatte i medlemsbedriftene i Finance Innovation, er det lite trolig at aktørene i finansteknologi følger etter mediebransjen med samlokalisering. Atle Sivertsen ser likevel noen særlig gode forutsetninger nettopp på Vestlandet, for å få til en sammensmeltning av finans og teknologi.

– Jeg tror at når Finance Innovation hadde en rask vei fra idé til realisering nettopp i Bergen, så har det mye å gjøre med at klyngetenkningen allerede trives her i byen. Andre bransjer har allerede vist vei. Kanskje er det nettopp dette som gjør Finance Innovation til en naturlig nyskaping å fremheve når Vestlandskonferansen-tittelen er «The Valley og Vestlandet».

– Det at vi kan skape synergier gjennom å operere i klynger, det er vår fremste parallell til Silicon Valley, sier mannen som har fått oppgaven med å bevise nettopp dette.

Kommenter artikkelen nedenfor: