Makromandag - uke 33 - 2017 (Foto: Colourbox)

Geopolitisk usikkerhet …

I forrige uke eskalerte ordkrigen mellom president Trump og Kim Jong-un. Trump lovet ild og sinne som verden ikke har sett maken til. Uttalelsen ble møtt med konkrete trusler fra Nord-Korea mot stillehavsøyen Guam. Uttalelsene førte til et oppsving i VIX-indeksen (også kalt frykt-måleren) og styrking av såkalte trygg-havn valutaer. VIX-indeksen måler forventet svingning i det amerikanske aksjemarkedet (S&P 500) over de neste 30 dagene. Når indeksen øker i verdi kan det tolkes som at investorer er mer usikre på hvordan aksjemarkedet vil utvikle seg.

Bør vi uroe oss?

Flere har analysert sammenhengen mellom geopolitiske kriser og aksjemarkedet. Mouhammed Choukeir (CIO Kleinwort Hambros) har sett på 16 alvorlige geopolitiske kriser siden 1950 og finner at aksjemarkedene kun sjeldent påvirkes mer enn en måned. Riktig nok er «fire and fury» kun uroligheter og ingen krise, enda.

Wall-street vs. Main-street. Det vi er opptatt av, er jo ikke hvordan uroer påvirker amerikanske aksjemarkeder, men heller norsk økonomi. Vi vet at økt usikkerhet fører til utsetting av investeringer og økt sparing. I et staff memo fra Norges Bank konstruerer vi en alternativ usikkerhetsindikator basert på frekvensen av ordene «økonomi» og «usikkerhet» i norske aviser. Det viser seg at den alternative usikkerhetsindikatoren (main street) roper ulv bedre enn VIX-indeksen (Wall Street), i hvert fall for norske husholdninger. Hos norske husholdninger er det lite uro å spore. Ledigheten faller og vareforbruket tar seg opp.

Nøkkeltall forrige uke …

Inflasjonen kom inn litt svakere enn vi ventet, men fortsatt litt høyere enn Norges Bank sine anslag. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,2 prosent i juli, ned 0,4 prosentpoeng fra juni. Fra juni til juli falt klesprisene overaskende med 8 prosent, og bidro isolert sett med å redusere månedsveksten 0,2 prosentpoeng. Vanligvis er det mye svingninger i inflasjonen i sommerferiemånedene, som følge av flyprisene. Flyprisene steg kraftig andre måned på rad, men er fortsatt under prisnivået for juli i fjor. Avviket mellom Norges Banks anslag og faktisk utvikling er ikke stort nok (foreløpig), til at det skulle påvirke renteutsiktene.

Industriproduksjonen falt noe tilbake i juni (-0,6 prosent). Men det er ingen tvil om at nedturen er over, og omslaget kom i slutten av 2016.

Endelig et oppsving i kredittveksten … for foretak. Selv om vi er spente på hvor mye strammere kredittpraksis overfor husholdningene har dempet kredittveksten til husholdningene, bør vi glede oss over et økning til foretakene. Kredittveksten til foretakene hadde en årsvekst på 4 prosent i juni, mens husholdningene sin gjeld vokste med 6,6 prosent. Med andre ord, ingen kraftig effekt på kredittveksten som følge av bankenes innstramming overfor husholdningene. Vi er spente på hvor mye begrensningen på maks 5 x lån til inntekt biter. Vi tror kredittveksten til husholdningene skal fortsette å dempe seg marginalt. Det vil i så fall bidra til boligprisene vokser noe mindre utover høsten. Fortsetter kredittveksten til bedriftene kan vi få et etterlengtet oppsving i bedriftsinvesteringene.

Denne uken …

Ingen nøkkeltall av betydning for norsk økonomi denne uken. Men snart kan vi dypdykke inn i finanspolitikkens valgomater. Valget er i gang – kan vi håpe på mer en formueskattdebatt?

[Makromandag uke 33 / 2017]

[mc4wp_form id=»2438″]

Kommenter artikkelen nedenfor: