Flor & Fjære
Familien Hidlefjord har drevet prakthagen og restauranten på øyen Sør Hidle i tre generasjoner. 2020 er første sesong som daglig leder for Hanne Hidlefjord, her sammen med døtrene Else og Beth. – Det ble en ekstra bratt læringskurve, sier hun. Foto: Endre Hidlefjord.

– Det har vært som en berg og dalbane – i mars var det helt krise, mens vi hadde rekordbesøk i juli. En tredel av gjestene kom ikke, og det merker vi selvfølgelig, men vi har gjort besparelser i driften som gjør at vi kommer oss greit gjennom dette, sier Hanne Hidlefjord, daglig leder i Flor & Fjære.

Det ble i overkant hektisk for de tre generasjonene Hidlefjord som driver familiebedriften i juli. De stod helt uten teamet med sesongarbeiderne fra Thailand som har jobbet kjøkkenet i over 20 år.

– De ansatte fikk ikke komme hit før i slutten av juli på grunn av reiserestriksjoner og karantene. Det ble mye på oss som var igjen – vi måtte få inn nye folk og lære dem opp på kort tid, sier Hidlefjord, som driver stedet sammen med mannen Endre Hidlefjord.

Reiselivsbedriftene frykter høsten og vinteren

Bedrifter som driver overnattings- og serveringsvirksomhet gjør et stort byks i den ferske Vestandsindeksen for 3. kvartal når det gjelder resultat. Resultatindeksen stiger fra bunnoteringen på 25,3 til 50,7 poeng.

Men i motsetning til alle andre næringer i Vestlandsindeksen rapporterer reiselivsnæringen om dramatisk, negative fremtidsutsikter.

– Forklaringen på dette er nok at denne gruppen bedrifter, som Flor & Fjære, fikk veldig god drahjelp av nordmenn som ferierte i eget land i sommer. Men på tross av dette er det stor grunn til bekymring for denne næringen, for høsten og vinteren ser dyster ut for mange, sier Ragnhild Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Les mer om funnene i Vestlandsindeksen: Veien tilbake etter krisen blir ulik for vestlandsbedriftene

Trenger støtteordninger for sesongbedrifter

De generelle statlige støtteordningene er i ferd med å bli faset ut, og mange reisebedrifter har akutt behov for likviditet. De næringsspesifikke støtteordningene må styrkes, rapporterer bedriftslederne i Vestlandsindeksen.

Daglig leder i Flor & Fjære, Hanne Hidlefjord, ønsker seg en ordning som er tilpasset sesongbedriftene.

– Støtte til å kunne betale lønninger hadde hjulpet oss veldig. Vi er flere helårsansatte som jobber med utvikling og drift av hagen som vi mye heller skulle hatt i arbeid fremfor at vi hele tiden må vurdere om vi må permittere, sier hun.

Tilbake til normalen?

Reiselivsbedriftene som vi har spurt i Vestlandsindeksen sier at det kan ta opptil to år før omsetningen er på nivå med det de hadde forut for korona-krisen.

– Jeg håper selvfølgelig at besøkstallene er tilbake til normalen til neste år, men fordelingen av kundegrupper blir nok uansett annerledes. Konferanse- og cruise-gjestene er jo helt fraværende denne sesongen, og jeg regner ikke med at særlig cruise-gjestene kommer neste år heller, sier Hidlefjord.

– Ikke lett å permittere hele svigerfamilien

Flor & Fjæres konsept er enkelt – du hopper på en båt på Skagenkaien i Stavanger, ute på øyen får du en guidet tur i prakthagen og til slutt er det middag i restauranten. Foto: Endre Hidlefjord.

Den ferske Vestlandsindeksen viser at reiselivsbedriftene forventer en svak utvikling i sysselsetting fremover. Selv om 82 prosent av bedriftene sier de vil tilbakekalle alle eller mer enn halvparten av ansatte som har blitt permittert, forventer fortsatt nesten 1 av 3 bedrifter at antall årsverk vil bli redusert.

Flor og Fjære permitterte så å si alle ansatte i mars. Kun den som hadde hovedansvar for vedlikehold av hagen fortsatte å jobbe. Det å skulle permittere hele svigerfamilien er ikke lett, innrømmer daglig leder og svigerdatter.

– Da vi åpnet igjen 19. mai, tok vi alle inn igjen. Siden det har vi gått nøye gjennom hele driften for å gjøre innsparinger og har blant annet måtte gjøre noen reduksjoner i bemanningen, forteller hun.

Bygger drivhus og legger om restauranten

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Hidlefjord og familien har brukt korona-krisen til å fornye seg.

– Smittevernsrestriksjonene har jo gjort at vi måtte bytte ut vår tradisjonsrike buffet med tallerkenservering. Det kommer vi til å beholde, sier hun.

Rett før lockdown fikk de også gjennomslag for å bygge et drivhus på øyen. Her skal restauranten få plass slik at gjestene får følelsen av å spise middag i en jungel. Byggeprosjektet representerer en stor investering for bedriften, men Flor & Fjære har valgt å fortsette arbeidet.

– Dette byggeprosjektet har vi drømt om lenge, men samtidig er det selvfølgelig ekstra stor spenning knyttet til å gjøre en slik investering akkurat nå. Vi har bremset fremgangen noe – fasilitetene inni drivhuset er satt på vent, men planen er å ha tak og vegger på plass nå i høst slik at vi kan bruke det til vinterlagring for plantene våre, sier hun.

Kommenter artikkelen nedenfor: