I forrige uke var det en rekke nøkkeltall for norsk økonomi.

Mindre vind i seilene for boligprisene
Boligprisene steg med 0,3 prosent fra februar til mars i år, hvis vi korrigerer for sesongvariasjoner. Boligprisene stiger vanligvis mer de fem første månedene av året, samt i august. Endelig, får man nesten si, ser det ut til at prisveksten bremset litt opp som følge av innstrammingen i boliglånsforskriften. Innstrammingen gjaldt maks 5 ganger lån ift inntekt pluss en egen Oslo-pakke, hvor banker hadde mindre rom for å avvike og sekundærboliger kunne maks ha en belåningsgrad på 60 prosent. Boligprisene stiger fortsatt mest i Oslo, med 0,6 prosent (sesongkorrigert). På Vestlandet faller boligprisene, hvis vi korrigerer for sesongvariasjoner, både i Bergen (-0,4 %) og i Stavanger (-0,1 %).

Hittil i oljebremsen har det vært en klar regional todeling. Det har gitt klare utslag i boligprisene, med kraftig fall i Rogaland og sterk vekst i Oslo. Nå som det konjunkturelle bunnpunktet er nådd på Vestlandet, skulle man forvente en forsiktig oppgang i boligprisene også her. Men bankene landet over har varslet innstramminger i kredittpraksisen som følge av strengere boliglånsforskrift. Det kan bidra til å dempe utviklingen ytterligere.

Flat utvikling i industriproduksjonen i februar. Det har vært en forsiktig utvikling i industriproduksjonen siden bunnen i august i fjor. De negative effektene fra oljerelatert virksomhet begynner å dempe. Men det fortsatt lite «trøkk» i bidragene fra andre sektorer.

Nøkkeltall denne uken
Viktigste tallet denne uken kommer utvilsomt til å være inflasjonen. Vi venter at konsumprisene (justert for avgifter og energi) steg 0,2 prosent fra februar til mars i år. Det gir en tolvmånedersvekst på 1,5 prosent. Vi tror at det underliggende kostnadspresset vil være noe svakere enn det Norges Bank legger til grunn, og bidra til å presse prisveksten noe mer ned.

Bestemødre, bankregulering og permisjon
I helgen skrev jeg en kommentar i Finansavisen om uheldige konsekvenser av ulik regulering på tvers av land. Et strengere kapitalkravsregime kan føre til at banker tar mer risiko for å opprettholde lønnsomhet, og dermed virke mot sin hensikt om å gjøre banker mer solide.

Makromandag tar en pause til over sommerferien, da foreldrepermisjon er den naturlige konsekvensen av stadige familieforøkelser. Ønsker alle lesere en god påske og vekstfremmende vår.

Kommenter artikkelen nedenfor: