Arbeidere

Selv med nyhetene om nye vaksiner og håp om bedring i verdensøkonomien, viser den rykende ferske Vestlandsindeksen som kom 23. november, at usikkerheten råder blant Vestlandsbedriftene. Det er også økende forskjeller på hvor hardt næringene på Vestlandet er rammet, og hvor raskt de forventer å komme tilbake.

– Koronakrisen og oljeprisfallet har truffet næringslivet i landsdelen vår hardt. Vårt råd gjennom hele krisen har vært at bedrifter må ta grep tidlig, og vi oppfordrer bedrifter til å ta kontakt med oss slik at vi kan finne løsninger sammen, sier Ragnhild Janbu Fresvik, leder for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Ragnhild Janbu Fresvik
Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør bedriftsmarked. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Hver enkelt bedrift har ulike behov

Når kriser treffer næringslivet, er lokal og tett kjennskap til bedriftene, gode råd og ikke minst raske beslutninger helt avgjørende.

– Sparebanken Vest skal bidra, og siden mars har vi jobbet sammen med bedriftseiere for å finne løsninger som begrenser skadevirkningene for levedyktige bedrifter på Vestlandet. Vi står skulder ved skulder med kundene våre gjennom dette, slik vi også har gjort i tidligere kriser, sier Fresvik.

Hver enkelt bedrift er unik og dermed vil løsningene for den enkelte bedrift være ulik. For mange små og mellomstore bedrifter kan det være krevende å holde seg oppdatert på de ulike støtteordningene og samtidig arbeide med egne tiltak som sikrer nødvendig likviditet. I tillegg skal den daglige driften følges opp mer enn noen gang.

Les mer om tiltakspakkene og hvordan Sparebanken Vest kan bistå bedriften din på spv.no

Enighet om ny krisepakke

Gjennom høsten har det kommet flere næringsspesifikke pakker, og med den siste utviklingen i pandemien har myndighetene kommet med en ny, bred krisepakke.

De endelige detaljene i krisepakkene blir kjent så snart lovteksten kommer til Stortinget. Her er hovedtrekkene i de foreslåtte bedriftsrettede tiltakene i den nye krisepakken:

 • Mulighet for levedyktige bedrifter til å ta opp statsgaranterte lån under lånegarantiordningen forlenges ut første halvår 2021. Nå åpnes det også for at både nye og gamle lån under ordningen kan ha en løpetid på inntil seks år -mot tidligere tre års løpetid. Sparebanken Vest har både tilgjengelig ramme og utstrakt erfaring i å gi råd til bedrifter rundt denne ordningen.
 • Kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall økes:
  • fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020
  • fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020
  • fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021
  • Makstaket økes fra 50 til 80 millioner kroner
 • Den reduserte satsen på lav moms blir forlenget fram til 1. juli 2021. Oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt er utsatt til 1. april.

– Vurder de nye ordningene så snart de er klare

– Vi har god kunnskap om de ulike ordningene og hva bedriftene bør søke på i parallell med andre tiltak som gjøres for å sikre og styrke likviditet. Erfaringen vår er at nye ordninger må vurderes så snart de er klare og at bedrifter så raskt som mulig søker på ordninger og får på plass lån de kan trekke på etter behov. For mange bedrifter kan det også være nødvendig med midlertidige løsninger frem til bedriften får utbetalinger under ordningene, sier Fresvik.

Krise gir også muligheter

Samtidig som bedriftenes første prioritet er å komme seg gjennom krisen, er også en krise en mulighet til å komme relativt styrket ut. Fresvik oppfordrer til å tenke langsiktig

– Det er viktig å ha to tanker i hodet. Først og fremst må vi sammen finne løsninger for å sikre likviditet og tiltak som avhjelper her og nå. Samtidig er vår erfaring at bedrifter som bruker krisetid til å gjøre grep og investeringer for fremtiden, står godt rustet når vi skal tilbake til en mer normal situasjon, sier Fresvik.

Få med deg Vestlandsindeksen for 4. kvartal 2020: Vestlandsbedriftene har sett gjeninnhentinga på pause

Kommenter artikkelen nedenfor: