Jørn Helge Glittenberg i Servogear installerer propeller på Rygerelektra. Foto: Servogear.

– Likviditeten har nærmest over natten kommet under et ekstremt press. Vi har mye aktivitet i Kina og jeg hadde min siste reise dit i januar før det ble stengt. Da begynte vi å skjønne at dette ville påvirke oss, men omfanget det har hatt både i Norge og øvrige markeder i tillegg til Asia kunne vi ikke forutse, sier Torleif Stokke, daglig leder i Servogear.

Eksportandel på opp mot 70 prosent

Rubbestadneset har lange maritime tradisjoner. Her utvikler og produserer Servogear sine egne girbokser og propellanlegg til hurtigbåter, arbeidsbåter og yachter over hele verden. Fremdriftssystemet leveres med styringssystem og stadig oftere batterier. Om lag 50 prosent av selskapets aktivitet er knyttet til nybygging, mens nærmere 50 prosent er knyttet til service.

– Vi har en eksportandel av våre tjenester på opp mot 70 prosent enkelte år, og da blir vi hardt truffet av dagens situasjon. Hver andre ansatte har blitt permittert, noe som betyr mye for lokalsamfunnet på Bømlo med sine om lag 12 000 innbyggere, sier Stokke.

Torleif Stokke, daglig leder i Servogear. Foto: Servogear.

– Vi merker at nybygging og produksjon påvirkes ved at prosjekter utsettes og settes på vent. Men det slår først ut i ordreboken og senere på aktivitet og likviditet. Den største påvirkningen nå er på vedlikehold og service. Det skyldes at våre kunder har lavere aktivitet og fordi vi ikke har anledning til å reise til de stedene hvor kundene våre er og utføre oppdrag, forklarer Stokke.

Servogear har blant annet en kunde i New York som opererer hurtigbåter på Hudson River.

– Der er aktiviteten redusert med 90 prosent, og de har kun én båt som er i trafikk. Dette gjelder flere av våre kunder, ta for eksempel de som baserer seg på turisttransport og sightseeing, forteller Stokke.

Tilført midler rett etter påske

Servogear har sikret seg ved å ta opp lån gjennom myndighetenes lånepakke og fikk tilført midler rett over påske.

– Vi kunne raskt kommet i en posisjon hvor kundene utsetter betalinger og vi ikke hadde hatt midler til å dekke våre forpliktelser. Det hadde kommet i tillegg til det reduserte aktivitetsnivået som vil slå ut i likviditet senere igjen. Nå har vi en buffer som er svært viktig for vår overlevelse, understreker Stokke.

Sammen med sine rådgivere fra Sparebanken Vest har Servogear gått grundig gjennom både situasjonen og utsiktene, og sett på hva som både bør og må gjøres. Det inkluderer også myndighetenes kompensasjonsordning og andre støtteordninger til utvikling og innovasjon som har kommet i lys av koronakrisen.

– Sparebanken Vest kjenner oss godt, og vi har en relasjon som strekker seg tilbake i tid. Vi er avhengige av å ha en bank som har fingeren på pulsen ved å være nær oss, samtidig som de har størrelsen til å kunne gi ganske brede råd i forstand at de har god oversikt over hvilke finansieringsalternativer som finnes. De står sammen med oss i dette og er en svært viktig rådgiver. Verdien av denne relasjonen og kjennskapen er gull verdt, særlig nå, sier Stokke.

Rygerelektra sjøsettes hos Brødrene Aa. Foto: Servogear.

Må bruke krisen til grønn omstilling

Stokke er tydelig på at vi må se på det vi nå står i som både en redningsaksjon og en mulighet til å katalysere det grønne skiftet. Servogear ser store muligheter i økt satsning på grønne fartøyskonsepter og -løsninger.

– Siden reduksjonen i oljeprisen i 2014 har vi satset målrettet på grønn forskning og utvikling, og etablerte den gangen prosjekter og satsninger for utslippsfrie hurtigbåter. Målet vårt er å være relevante og i forkant. Derfor har vi hatt flere prosjekter med støtte både fra Innovasjon Norge, EU og samarbeidsprosjekter gjennom næringsklyngen Maritime CleanTech, forteller Stokke.

– Vi ønsker oss en økt satsning på hydrogen og elektrifisering av flåten. Her er det store muligheter til både å få ned norske utslipp og bygge opp en betydelig teknologi for eksport innen en næring vi har internasjonale fortrinn innenfor. Men vi må benytte handlingsrommet som er nå til å gjøre det.

Fremtidsoptimist

På Bømlo er fremtidstroen sterk på tross av turbulensen.

– Fremtiden kommer om man vil eller ikke. Jeg har stor tro på det som ligger foran oss. Er det én ting denne krisen har vist er det at vi kan gjøre store endringer globalt på svært kort tid. Det gir meg tro på at vi kan klare å løse klimakrisen raskere, noe alle påpeker at må til. Vi trenger styringsevnen og styringsfarten og det har vi nå bevist at vi har når det virkelig må til, avslutter Stokke.

Servogear AS

  • Ledende produsent av propellsystemer for hurtigbåter
  • Etablert i 1973 av Leif Magnus Endresen
  • Kontor og produksjon på Rubbestadneset på Bømlo
  • 50 ansatte
  • Omsetning på om lag 100.000.000 kroner i 2019

Kommenter artikkelen nedenfor: