Kontainerhavn

I nesten 200 år har Sparebanken Vest bidratt til å holde hjulene i gang på Vestlandet gjennom gode og dårlige tider. Denne krisen er intet unntak – vi skal gjøre det vi kan for at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom krisen på best mulig måte.

Bankene kan sikre raske og gode beslutninger 

Garantiordningen for de små og mellomstore virksomhetene  på 50 milliarder kroner skal bidra til at ellers lønnsomme bedrifter kan overleve denne utfordrende situasjonen. Dette er et  avgjørende bidrag i tillegg til de allerede annonserte tiltakene  rettet mot næringslivet.  

Sparebanken Vest har allerede innvilget de første lånene til fornøyde kunder.

– Ordningen legger stor  vekt på at midlene skal kunne komme raskt ut til virksomhetene, derfor er innvilgelse av garanterte lån fullt ut delegert til bankene  innenfor rammene som  per  nå er gitt. Vi har stor respekt for at det er skattebetalernes penger som blir forvaltet, og at det derfor stilles tydelige krav til hvem som kan få disse lånene, sier Svein Ove Kvalsund, direktør for SMB i Sparebanken Vest.

Regjeringen varslet torsdag at ordningen er utvidet til også å gjelde større bedrifter med mer enn 250 ansatte. Disse bedriftene kan låne opptil 150 millioner kroner under denne ordningen, mens maksimalt lånebeløp for små og mellomstore bedrifter med mindre enn 250 ansatte er 50 millioner kroner.

Les mer om kravene og hvordan din bedrift kan søke her.

Regjeringen vil betale inntil 90 prosent av bedrifters faste utgifter

Regjeringen presenterte torsdag en kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt omsetningstap som en direkte følge av virusutbruddet. Hovedtrekkene i ordningen er at bedrifter vil kunne få kompensasjon for store deler av uunngåelige faste kostnader. Beløpstaket pr. måned i denne ordningen er på 30 millioner kroner pr. bedrift og ordningen gjelder i første omgang for mars, april og mai.

– Ordningen blir administrert gjennom en automatisert, digital portal. Så snart vi har mer informasjon vil vi varsle kundene våre og oppfordre til at de som er i posisjon for kompensasjon vil søke, sier Kvalsund.

Portalen skal lanseres 17. april. Innvilget lån etter garantiordningen påvirker ikke bedriftenes mulighet til å få støtte etter kompensasjonsordningen, så det er ingen grunn til å vente med å sikre bedriftens likviditet.

Vi er her for deg

Har du spørsmål til ordningen og hva det har å si for din bedrift? Ta kontakt på vår hjelpetelefon for små og mellomstore bedrifter på 55 21 78 59.

– Vi forventer stor pågang, men lover å besvare spørsmål og hjelpe så godt vi kan, sier Kvalsund.

Les mer om hvordan Sparebanken Vest kan bidra overfor bedriftskunder i denne urolige markedssituasjonen i intervjuet med Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Kommenter artikkelen nedenfor: