Grasp AS har fått vekstgarantilån
"Med-tech"-selskapet Grasp AS er blant selskapene som har fått vekstgarantilån fra Sparebanken Vest. Foto: Grasp AS.

Vekstgarantiordningen er en garantiordning finansiert av Innovasjon Norge og det Europeiske Investeringsfondet. Sparebanken Vest har vært del av ordningen siden høsten 2018 og har hatt en ramme på totalt 50 millioner kroner tilgjengelig for vestnorske selskaper som er i en vekstfase. Banken har benyttet hele rammen og gitt lån innenfor ordningen til nærmere 30 selskaper til nå.

Nå har Sparebanken Vest blitt tildelt en utvidet ramme på ytterligere 100 millioner kroner.

– En treffsikker ordning

– Vekstgarantiordningen gir bankene en mulighet til å ta en mer aktiv rolle i utviklingen av et innovativt og vekstkraftig norsk næringsliv over hele landet. De som deltar er banker som allerede kjenner og står i et nært forhold til næringslivet, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Vi opplever at dette er en meget treffsikker ordning som bidrar til at flere levedyktige bedrifter kan utvikle seg og vokse. I den tiden vi nå er inne i hvor omstillingsbehovet for vestnorsk næringsliv har blitt enda sterkere som følge av koronakrisen og oljeprisfall er vi helt avhengig av å tilrettelegge for at flere bedrifter lykkes med vekst og skalering. Vi er avhengig av at Vestlandet får flere bein å stå på for å sikre verdiskapning og arbeidsplasser fremover, sier Ragnhild Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest.

«Med-tech»-selskap med vekstgarantilån

Ingvald Grindheim, administrerende direktør i Grasp. Foto Grasp.

Grasp AS er en av bedriftene på Vestlandet som har fått innvilget lån i Sparebanken Vest basert på vekstgarantiordningen. Selskapet er et privateid, digitalt «med-tech»-selskap som fokuserer på utvikling, produksjon og distribusjon av et nytt digitalt verktøy til bruk innenfor helsesektoren.

– Vi har et brennende engasjement for å hjelpe personer som har det vondt, vanskelig eller faller utenfor. Grasp-ideen ble til rundt en slik sterk historie, og vår største drivkraft nå er at Grasp skal bidra til å hjelpe enkeltpersoner, familier og samfunnet. Veien frem til nå har vært lang og krevende, men vi står på. Grunnene er enkel; det vi driver med betyr noe. Vekstgarantilånet har betydd svært mye for oss. Vi hadde ikke klart å komme så langt som vi er nå uten denne ordningen, sier Ingvald Grindheim, administrerende direktør i Grasp.

Med den utvidede rammen vil banken kunne gi lån til enda flere bedrifter i vekstfase, påpeker Ragnhild Fresvik.

– Vekstgarantiordningen gjør det lettere for oss låne ut penger til innovative prosjekter som vi har tro på, men der bedriften mangler sikkerhet for lånet i form av tradisjonelle verdier. Grasp er en slik virksomhet som får lån gjennom ordningen, og de og andre bedrifter som er med på ordningen får også tett oppfølging, kompetanse og rådgivning som skal bidra til at de vokser raskere og treffer godt i markedet, sier hun.

Fakta om Vekstgarantiordningen

  • Innovasjon Norges Vekstgaranti har som formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters tilgang til bankfinansiering. Vekstgarantiene utgjør en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.
  • Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, gjennom en rammeavtale med samarbeidende banker, garanterer for 75 prosent av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 pr. bedrift og innenfor 20 prosent av totale utlån under rammen. 
  • Innovasjon Norge inngår en rammeavtale med de bankene som deltar i ordningen, og som gir de samarbeidende bankene mulighet til å gi garantier for en viss portefølje. Hver bedrift må allikevel godkjennes av Innovasjon Norge, men bankene bestemmer selv hvilke engasjement de vil melde inn til Innovasjon Norge og søke om garanti for.
  • Fordi Vekstgarantiordningen er et finansielt instrument som er satt opp innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, så må bedriftene som det søkes om garanti for tilfredsstille EUs krav til innovasjon eller vekst. Det er disse kriteriene Innovasjon Norge bruker for å godkjenne garantien, i tillegg til at bedriften må ha verdiskaping i Norge.
  • Lånene bedriftene får bevilget kan brukes til arbeidskapital og investeringer.

Les mer på Innovasjon Norges nettsider.

Trenger du mer informasjon? Ta kontakt med:

Asgeir Løno, regionbanksjef, tlf.: tlf.: 90505267, e-post: asgeir.lono@spv.no.

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 33 steder i Vestland og Rogaland. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Kommenter artikkelen nedenfor: