(Foto: Colourbox)

Vestlandsindeks for andre kvartal 2019 viser at signalene fra tidligere vestlandsindekser om en noe lavere veksttakt i vestlandsøkonomien har realisert seg. Men tallene tyder fortsatt på at 2019 vil bli et godt år for vestlandsbedriftene.

– Trass i en nedgang i andre kvartal ligger resultatindeksen fremdeles høyere enn gjennomsnittet for de siste sju årene. Og legger vi siste kvartals utvikling i forventningsindeksen til grunn tyder 2019 fortsatt å bli et godt år for vestlandsbedriftene, sier konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik. Men vi skal ta inn over oss at flere ledende underindekser nå viser en utflating eller nedgang. Sammenlignet med tidligere indekser det siste året ser vi nå at bedrifter med høyere eksponering mot petroleumssektoren nå også melder om lavere forventninger, sier Fresvik.

Last ned hele rapporten her: Vestlandsindeksen

Ragnhild Janbu Fresvik Konserndirektør Bedriftsmarked i Sparebanken Vest
Foto: Studio 1 Fotografene

Stramt arbeidsmarked vil bidra til økt lønnsvekst

Gjennom det siste året har vi observert en utflating i resultatindeksens underindeks for sysselsetting. Dette underbygger prognosene fra tidligere Vestlandsindekser om at vi har full sysselsetting på Vestlandet.

– Bedriftsledere på Vestlandet forteller nå at det ikke har vært mer krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft siden 2013. Økende etterspørsel etter arbeidskraft i et arbeidsmarked som ser ut til å være forbi full sysselsetting bidrar til økt lønnsvekst. Over halvparten av vestlandsbedriftene melder at veksten i lønnskostnader er den viktigste kostnadskomponenten som vil øke framover, sier konserndirektøren i Sparebanken Vest. 

Investeringstoppen nærmer seg

Resultatindeksens underindeks for investeringer går moderat fram i andre kvartal fra 55,9 til 56,1. Det er særlig «Industri, kraft og oljeutvinning» som melder om oppgang i investeringene. Forventningsindeksens underindeks for investeringer går tilbake i 2. kvartal og ender på 56,6, ned fra 58,5. På bransjenivå er det bred nedgang, bortsett fra «industri-, kraft og oljeutvinning» og «overnatting og servering», som melder om oppgang i forventningene til investeringer de neste seks månedene.

– Vi ser at det er blant bedrifter med noe og ingen andel av omsetningen knyttet til olje- og gassrelatert virksomhet som mest forventer lavere veksttakt i investeringer. Dette kan være et signal om at vi nærmer oss en ny investeringstopp i oljebransjen, i tråd med den nylig oppdaterte oljeinvesteringsundersøkelsen for andre kvartal, sier Ragnhild Janbu Fresvik.

Rogaland fremdeles det mest optimistiske fylket

Forventningsindeksen går ned i alle vestlandsfylkene, bortsatt fra i Sogn og Fjordane, som melder om bedrede framtidsutsikter.

– Rogaland befester fortsatt sin posisjon som fylket med både høyest resultatindeks og forventningsindeks, selv etter dette kvartalets tilbakegang. Også i Hordaland er det nedgang i begge indeksene og det er særlig forventinger om redusert lønnsomhet bidrar til fallet i optimismen. Sogn og Fjordane går motstrøms sammenlignet med fylkene lenger sør og melder om økte resultater og forventninger. Særlig forventninger om økt etterspørsel og sysselsetting for det neste halvåret bidrar til den sterke oppturen i andre kvartal, avslutter Ragnhild Janbu Fresvik.

Fakta om Vestlandsindeks

Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler for næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, og ble første gang presentert februar 2012. Dette er den 30. utgaven av Vestlandsindeks, og undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 6. – 21. mai 2019.

Bedriftene er tilfeldig utvalgt med to eller flere ansatte, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane. Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som blant annet etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de forventer at utviklingen skal bli neste halvår. Vestlandsindeks kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme.

For andre kvartal 2019 viser Vestlandsindeks en resultatindeks på 61,8 og en forventningsindeks på 65,3. Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder, mens forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til markedssituasjonen de neste seks måneder. Tilsvarende tall for andre kvartal 2018 var 64 og 65,9.

 

Kommenter artikkelen nedenfor: