Vestkorn
Vestkorn er Europas største produsent av proteiner basert på erter og bønner. Totalt har bedriften i dag 40 faste ansatte i Norge og Danmark - blant annet skiftleder Kjartan Bjørheim. Foto: Vestkorn.

Et steinkast over vannet fra Stavanger ligger en av verdens fremste produsenter av proteiner basert på erter og bønner. Uten bruk av vann eller kjemikalier, har bedriften Vestkorn Milling etablert en bærekraftig produksjon av proteiner som inngår i ulike matprodukter til dyr og mennesker.

Selskapet er Europas største produsent av sitt slag, og målt i proteiner produserer Vestkorn årlig planteprotein tilsvarende hele produksjonen av lammekjøtt i Norge. Totalt har bedriften i dag 40 faste ansatte i Norge og Danmark, og har vokst til en omsetning på 200 millioner kroner.

Markedsadgang er avgjørende

Med tilnærmet all omsetning knyttet til eksport, er Vestkorn avhengig av gode rammebetingelser knyttet til handelsavtaler og markedsetablering. Den nært forestående «Brexit-prosessen» er derfor et tema som jevnlig diskuteres ved kontoret på Tau.

– Hovedtyngden av våre kunder er i Europa og Nord-Amerika, og for å være konkurransedyktige må vi ha gode handelsavtaler. Derfor er vi ekstra opptatt av alt som skjer rundt norske myndigheters forhandlinger med Storbritannina nå som de skal forlate EU, sier administrerende direktør Aslak Lie.

Innovasjon Norge bidrar med verdifull kompetanse

Et annet viktig tiltak fra norske myndigheter er støtten bedriften har fått fra Innovasjon Norge.

Produktutviklerne Katarina Matijevic og Ellen Lendengen på kjøkkenet. Foto: Vestkorn.

– Vi har et veldig godt samarbeid med Innovasjon Norge hvor vi har fått støtte til flere innovasjonsprosjekter, samt at de har bidratt med viktig handelskompetanse, sier Lie.

Han forteller hvordan Innovasjon Norges kompetanse ble avgjørende da de skulle investere i ny produksjon i 2019.

– I fjor vurderte vi å investere i ny produksjon i Danmark på grunn av importtoll fra Norge til EU. Takket være spesialistkompetanse på fortolling hos Innovasjon Norge, ble denne investeringen lagt til vår fabrikk i Norge.

Koronakrisen reduserer forventningene

Vestlandsindeksen for årets siste kvartal viser at oppturen som mange bedrifter meldte på sensommeren, har kjølnet. At koronatiltakene med nedstengning i Norge og utlandet vedvarer, påvirker også Vestkorn som har reduserte forventninger på kort sikt, men ikke på mellomlang og lengre sikt.

– Vi merker koronakrisen på flere måter. For det første går det utover de mellommenneskelige relasjonene og kulturbyggingen i selskapet. Det er menneskene i Vestkorn som utgjør forskjellen, og når personer i ulike avdelinger eller skift ikke kan treffes, svekkes vi, påpeker Lie.

Han forklarer hvordan både innovasjon og salgsprosesser i økende grad blir påvirket jo lengre krisen vedvarer.

– De langsiktige ambisjonene ligger fast

– Vi har ikke merket noen store utslag i omsetningen, men vi vil nok få en nedgang som følge av at vi ikke får møtt eksisterende og potensielle nye kunder. I tillegg gjør den globale nedstengningen at innovasjonstakten har blitt redusert, slik at nye ingredienser som vi har utviklet har en langsommere veksttakt enn forventet, forklarer Lie.

Han er likevel tydelig på at ambisjonene på sikt ikke er svekket, og bedriften fortsetter å investere for videre vekst fremover.

Først i verden på proteiner som ligner kjøtt

Vestlandsindeksen viser at det er store forskjeller mellom investeringsplanene til de mindre og de større bedriftene på Vestlandet. Blant bedrifter med mer enn 50 ansatte svarer 44 prosent at de har gjort eller planlegger å gjøre nye investeringer i eksisterende forretningsområder som følge av koronakrisen, mens 14% har gjort eller planlegger å gjøre investeringer i nye forretningsområder av samme grunn.

Vestkorn har nylig investert i en ny produksjonslinje som kan bearbeide planteproteinet slik at proteinene danner fiberlignende strukturer slik vi kjenner fra kjøtt. Her tror Lie at det ligger store muligheter fremover etter hvert som flere reduserer kjøttforbruket sitt.

– Oss bekjent er dette den første produksjonslinjen av sitt slag. Dette gjør at vår produksjon er helt i verdenstoppen når det gjelder bærekraft. Vi må hele tiden utvikle nye produkter og forbedre de vi har for å både forsvare og kapre nye markedsandeler.

– For oss er det ikke noe alternativ å ikke investere i innovasjon og produktutvikling, det er nøkkelen til økt verdiskaping og styrket konkurransekraft, som igjen trygger og skaper nye arbeidsplasser, avslutter Lie.

Vestkorn er Europas største produsent av proteiner basert på erter og bønner. Totalt har bedriften i dag 40 faste ansatte i Norge og Danmark.

Last ned og les hele Vestlandsindeksen på spv.no

Kommenter artikkelen nedenfor: