Federico Lozano (t h) er foreleseren med duracell-energien.
Federico Lozano (t h) er foreleseren med duracell-energien. Foto: Nils Olav Sæverås

Tegneøvelser, lytteøvelser, kreative oppgaver og til og med en stirre-øvelse, det er noe av menyen som skal forberede vestnorske ledere på morgendagens utfordringer i NHH-programmet «Brytningstid», et utdanningsprogram for ledere delfinansiert av Sparebanken Vest.

SPV Nyheter fikk være med på en av de sesjonene i «Brytningstid»-programmet som virkelig tar deltakerne ut av komfortsonen, en reise ut av vanetenkningen med Federico Lozano og hans «Design Thinking»-program som guide.

En lekende tilnærming som fikk ledere både fra privat og offentlig sektor til å gjøre øvelser der de skrev brev til sine nærmeste, tegnet portretter av med-studentene, og der de lærte seg og lytte.

Vestnorske ledere måtte kort og godt legge bort sitt analytiske apparat i noen timer, til fordel en mer intuitiv og følelsesbasert tilnærming.

Vinneroppskrift

Så hvorfor er dette bra for forretningen, og hvordan kan det være med på å skape morgendagens løsninger og produkter? Federico Lozano mener at forskningen er entydig på at det å bryte ut av vanetenkning og selvsensur er avgjørende for å lykkes med morgendagens business.

– Dagens vinnere, slik som Google og Facebook, har praktisert Design Thinking gjennom hele sin levetid, forklarer den utradisjonelle foreleseren.

Gjennom øvelsene sine får han deltakerne vil å bli bevisste på hverdagsprosesser, tilnærme seg disse på en intuitiv og åpen måte, og deretter tenke igjennom hvordan man kan tenke nytt om lederoppgavene på tilsvarende måte.

– Dersom man i mange år har ledet og tatt avgjørelser gjennom analyse, så kan man miste evnen til å benytte mer intuitive måter å gjøre ting på. Man slutter å være spørrende. Barn finner ut av ting gjennom å spørre om alt mulig, og noen ganger trenger vi å finne tilbake til vårt indre barn.

– Dersom ledere tar inn over seg denne tankegangen, er de med på å skape omgivelser der medarbeidere kan føle seg trygge på at de har anledning til å bruke forestillingsevnen sin.

– I noen bedrifter kan dette kan dette være helt avgjørende, for i dag vil status quo være dødbringende i mange bransjer, mener foreleseren med duracell-energien.

Dristig

Programdirektør Tore Hillestad i «Brytningstid»-programmet innrømmer at akkurat denne modulen representerer en noe mer radikal tenkning en det som er vanlig både i næringslivet generelt og i dette programmet spesielt.

– Denne modulen utgjør et dristig brudd med konvensjonell tenkning. Tanken er at slikt som behovsforståelse og brukerinnsikt skal bli til noe man kjenner på kroppen, sier Hillestad.

Andreas Persson fra Tryg Forsikring og Cathrine Fredhøi fra Helse Vest
Andreas Persson fra Tryg Forsikring og Cathrine Fredhøi fra Helse Vest fikk prøve seg på en øvelse der de skulle stirre hverandre inn i øynene i fire minutter. (Foto: Nils Olav Sæverås)

«Brytningstid»-programmet innebærer 8 samlinger fordelt over 1 1/2 år. Deltakerne er ledere eller fagspesialister som jobber med omstilling, blant annet i BKK, TV2, Shell og Tryg forsikring. I tillegg er ledere fra diverse vestlandskommuner med.

– Målet er at deltakerne etter 8 samlinger med vekt på ulike aspekter innen omstilling og innovasjon, skal ha bedre analytiske forutsetninger og verktøy for innovasjonsprosesser, samtidig som de bygger relasjoner på tvers av ulike bransjer, forklarer Hillestad.

Stirre-øvelse

Andreas Persson fra Tryg Forsikring og Cathrine Fredhøi fra Helse Vest er blant de vestnorske lederne som blant annet fikk prøve seg på en øvelse der de skulle stirre hverandre inn i øynene i fire minutter.

– For meg er det ikke helt ukjent å gjøre øvelser der man går dypt inn seg selv, for det er en del av min faglige bakgrunn, men påminnelsen og at dette er viktig er alltid nyttig. Det handler litt om å lære seg å se etter behovet man skal dekke og ikke kun se etter løsningen, sier Cathrine Fredhøi.

Andreas Persson fra Tryg Forsikring tror at programmet som helhet vil gi ham verktøy for fremtidens utfordringer.

– I mitt daglige arbeid er jeg selvsagt opptatt av at fremtiden vil gi en rekke utfordringer. I det daglige virker ikke alltid disse utfordringene så konkrete. Erfaringene fra dette programmet gjør at jeg kan være mer optimist for fremtiden, fordi jeg har en mer personlig kjennskap til fremtidens verktøy, sier Strategi- og programsjefen fra Tryg Forsikring.

Kommenter artikkelen nedenfor: