Vestlandsbedrift

Urolighetene i markedet treffer de fleste næringer her på Vestlandet med full styrke. Begge forhold gir også store utslag i valutamarkedene. Allerede rett før koronakrisen og oljeprisfallet varslet 700 Vestlandsbedrifter i Vestlandsindeksen om lavere aktivitet og forventninger til fremtiden.

Langsiktig utlånspraksis til gode vestlandsbedrifter

Sparebanken Vest er en solid bank med en god likviditetssituasjon også i dagens turbulente marked. Forholdene ligger derfor til rette for at banken skal holde utlånsboka åpen for levedyktige bedriftskunder også inn i denne stormen.

– Mange av våre bedriftskunder som har vært kunde lenge har erfart hvor avgjørende det var at banken stod skulder ved skulder og holdt låneboka åpen i krevende tider. Gjennom oljenedturen vi nettopp har vært gjennom på Vestlandet hadde vi en gjennomsnittlig utlånsvekst på 8% til bedrifter, sier Ragnhild Fresvik, konserndirektør for Bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest har snart 200 års historie sammen med næringslivet på Vestlandet med erfaring fra både gode og krevende tider.

– Med vår lange historie vet vi at det er enkelt å være bank i gode tider og at det er når kriser inntreffer at vi igjen skal bevise for gode Vestlandsbedrifter at vi er der når det gjelder som aller mest. Dette er vårt hjemmemarked, vi sitter i samme båt som bedriftskundene våre, sier Fresvik.

Ragnhild Janbu Fresvik
Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør bedriftsmarked. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Vi er fullt operative og kan ta raske beslutninger!

Når kriser treffer næringslivet er lokal og tett kjennskap til bedriftene, gode råd og ikke minst raske beslutninger helt avgjørende.

– Våre erfarne bedriftsrådgivere er kun en telefon unna. Vi er også tilgjengelig på videomøter. Rask responstid fra banken på kritiske beslutninger er ekstra viktig i tiden vi går inn i nå. Derfor har vi romslige lokale fullmakter, og vi har rigget oss for å bistå bedrifter som får utfordringer raskt, påpeker Fresvik.

Mange av bedriftskundene i Sparebanken Vest har langsiktige lokale, sterke eiere som også har vært gjennom kriser før. Gjennom godt bankhåndverk, og evnen til å finne felles bærekraftige løsninger sammen med kundene, kan eiere, bank og ledelsen i selskapene gjøre en forskjell.

– Hver enkelt bedrift er unik og dermed vil løsningene for den enkelte bedrift være ulike. Vi skal strekke oss slik at vi sammen med eierne raskt finner skreddersydde løsninger, slik at flest mulig levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom denne krisen, sier Fresvik.

Majoriteten av bedriftskundene i Sparebanken Vest er små og mellomstore bedrifter – mange av dem uten et stort støtteapparat rundt seg.

Derfor oppretter Sparebanken Vest en egen hjelpetelefon for småbedrifter som trenger raske svar og hjelp knyttet til økonomiske utfordringer og krevende likviditetssituasjon.

Vær tidlig ute med å ta grep, og ta høyde for at det kan bli langvarig

Bedrifter vil raskt merke betydelig endring i inntjening fremover – med tilhørende likviditetsutfordringer. Den siste uken har derfor rådgiverne i Sparebanken Vest tatt kontakt med mange av bedriftskundene i de mest utsatte bransjene, og det vil fortsette i dagene fremover. Jo raskere dialogen mellom eier og bank etableres for å diskutere utfordringene på kort og mellomlang sikt, jo større er sjansen for å finne gode løsninger i fellesskap.

– Vi får positiv respons fra bedriftskunder som blir kontaktet ved at vi viser at vi bryr oss og er på ballen. Mange av bedriftskundene rapporterer at de allerede har iverksatt betydelige kostnadstiltak. Fra tidligere kriser vet vi at de som tok grep tidlig og tok høyde for at uroen kunne bli langvarig, var de som kom styrket ut. Ekstra viktig blir det også å passe på utestående fordringer og likviditet fremover, sier Fresvik.

– Vi står foran en tid som kommer til å kreve ekstra mye av hver enkelt av oss vestlendinger, både som bedriftsledere, bankfolk og medmennesker. En tid med utfordringer, men som blir mindre om vi angriper de raskt med modige beslutninger, avslutter Fresvik.

Kommenter artikkelen nedenfor: