Banken er avhengig tilgang til finansiering fra et internasjonalt penge- og lånemarked, og i denne forbindelse benyttes det ratingbyrå som Moody’s for å fastsette hvilken kredittrisiko det er å låne penger til blant annet Sparebanken Vest. At Moody’s nå rangerer oss til nivå Aa3 betyr at det er svært lav risiko å yte lån og innskudd til Sparebanken Vest.

– Denne oppgraderingen er en viktig anerkjennelse for godt og langsiktig arbeid med utvikling av banken. Sparebanken Vest fikk «positive outlook» rett før pandemien, og har klart å opprettholde denne gjennom krisen, som en av de få bankene i Europa. Dette har vi klart grunnet god og lønnsom drift, og en utlånsbok med lav risiko og lave tap. Dette er vi stolte av, sier Jan-Ståle Hatlebakk, Konserndirektør for Risk Management, som legger til:

– En sterk og god rating er viktig for at vi skal kunne tilby konkurransedyktige boliglån til kundene våre.

Kommenter artikkelen nedenfor: