Fisker

Det er et sterkt kvartalsresultat Sparebanken Vest legger frem onsdag. Banken har i tredje kvartal 2021 et resultat før skatt på 811 millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 13,8 prosent. Resultatet er godt drevet av økt optimisme for både folk og bedrifter på Vestlandet.

Det sterke resultatet kommer lokalmiljøene på Vestlandet til gode.

– Vi er Vestlandets egen bank og skal være ledende på bankdrift for både innbyggere og næringsliv langs hele vestlandskysten. Sparebankmodellen gjør at vi samtidig kan gi tilbake en stor del av bankens overskudd til å støtte opp om og ivareta levende lokalmiljøer her i vest. Nå tilfører vi nye 290 millioner til prosjekter innen bærekraft, grønn omstilling, frivillighet, lag og foreninger – alt sammen på Vestlandet, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Se presentasjonen av resultatet for 3. kvartal her

Jan Erik Kjerpeseth
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Over en halv milliard i koronatiden

Siden pandemien brøt ut, har Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest og Sparebanken Vest bidratt med totalt 579 millioner i gaver til lag, organisasjoner, næringsliv og gode tiltak på Vestlandet.

– Etter snart to år med store samfunnsmessige begrensninger som har gitt betydelige utfordringer for frivilligheten, er Norge nå åpnet opp igjen. Gavemidlene vi deler ut skal bidra til å både raskest mulig styrke frivilligheten i lokalsamfunn over hele Vestlandet, sier Kjerpeseth.

Flere oppfordres til å søke

Søknader til Ildsjelfondet blir behandlet fortløpende, og det er ingen søknadsfrist. Det betyr at organisasjoner kan søke om midler hele året og få svar fortløpende.

– Vi har foreløpig fått mange søknader fra organisasjoner innen idrett og kultur. Nå håper vi også at lag og foreninger som jobber med inkludering, mental helse og tiltak for sårbare grupper i samfunnet vil søke om støtte, sier Bjørn Thømt, daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Søk om midler fra Ildsjelfondet på spv.no

Kommenter artikkelen nedenfor: