Jente i kjeledress som leker i gjørma

Fra april til september har de totale avdragslettelsene til Sparebanken Vests personkunder blitt redusert fra om lag ni til tre milliarder kroner. Mer enn to av tre kunder har nå avdrag med varighet på under én måned.

Sparebanken Vest-kundene fyller opp sparekontoen

Dette viser at kundene i Sparebanken Vest har bedre tider enn i forrige kvartal, mener Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

*Inkluderer avdragsfriheter innvilget etter utbetaling av lånet; kun lån over 60 prosent LTV inkludert

– Vi fortsetter å være tett på kundene våre og skal bistå så mye vi kan. Jeg håper at de som trenger bistand og råd ikke nøler med å ta kontakt med rådgiveren sin, sier han.

Vestlendingene i Sparebanken Vest sparer også mer. De siste tolv månedene har innskuddene økt med 9,1 prosent siste tolv måneder. Totalt har innskudd fra personkunder og bedrifter økt med 5,9 milliarder i årets tredje kvartal.

Bedring også hos bedriftene, men større forskjeller mellom bransjer

Også blant bedriftene faller antallet som har avdragsfrihet. Fra toppen i juni på om lag seks milliarder i avdragsfrihet, er dette nå nede i tre milliarder. Per nå er det kun under en halv milliard i avdragslettelser som strekker seg inn i 2021.

Jan Erik Kjerpeseth
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken VestFoto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Tapene er også vesentlig lavere enn foregående kvartaler. Men selv om flere opplever bedring, er enkelte næringer fortsatt i en krevende situasjon med utfordringer foran seg.

Vestlandsindeksen for tredje kvartal viste at utviklingen vi så i foregående kvartal med en generell bedring i økonomien fortsetter, samtidig som enkelte bransjer fortsatt har krevende utsikter. Vi fortsetter å være tett på i oppfølgingen og rådgivningen til kundene våre, og er tydelige på at det fortsatt ligger utfordringer foran oss, sier Kjerpeseth.

– Våre erfarne bedriftsrådgivere har god kjennskap til våre kunders markeder, og gir råd om både utfordringer og muligheter, legger han til.

Vokser i antall kunder

Sparebanken Vest legger fram resultatet for 3. kvartal 2020 torsdag morgen. Tallene viser at om lag 3.400 nye personkunder har valgt Sparebanken Vest det siste kvartalet, og de siste tolv månedene har om lag 12.500 vestlendinger blitt kunder i Sparebanken Vest.

Totalt har om lag 500 bedrifter blitt nye kunder av banken i perioden juli til og med september, og de siste tolv månedene er om lag 2.000 bedrifter blitt nye kunder.

– Det siste året har vi økt utlånene til personkunder og bedrifter med 11,9 milliarder kroner, noe som gjør at vi har hatt en vekst på 7,1 prosent i denne perioden, sier Kjerpeseth.

1000 lag og foreninger har mottatt «koronastøtte»

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har delt ut 50 millioner kroner i krisestøtte fra Korona-fondet til nå. Totalt har mer enn 1000 lag, foreninger og organisasjoner på Vestlandet mottatt støtte fra fondet som er på totalt 100 millioner kroner.

– Sparebankmodellen gir oss en unik mulighet til å bidra til å støtte de mange lagene og foreningene som sliter med tapte inntekter og økte kostnader som følge av krisen. Vi skal være en synlig og tydelig støttespiller og bidra til levende og inkluderende lokalmiljø på Vestlandet, sier Kjerpeseth.

Korona-fondet kommer i tillegg til samfunnsutbytte fra Sparebanken Vest.

Les mer om bankens resultater for 3. kvartal i børsmeldingen: Vekst, reduserte kostnader og moderate tap i tredje kvartal.

Kommenter artikkelen nedenfor: