Boliglånsforskriften videreføres – med noen oppmykninger

Boliger ved havnen i Stavanger. Foto: Colourbox

Boliglånsforskriften som gjelder fra 1. juli og ut 2019 stiller krav til:

  • lånets belåningsgrad, det vil si egenkapitalkravet
  • avdragsbetaling
  • kundens betjeningsevne
  • gjeld i forhold til inntekt

Forskriften åpner fremdeles for at bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Denne fleksibilitetskvoten er som tidligere 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, med unntak av i Oslo, der den fremdeles vil være 8 prosent.

Videreføring av særegne Oslo-regler
– Det er godt å se at departementet fremdeles ser lyset. Det er fortsatt store forskjeller på markedet i Oslo og resten av landet. De siste fem årene har boligprisene i Oslo steget med 43 prosent. I Bergen er oppgangen 14 prosent, og i Stavanger har det vært et fall på 10 prosent. Da kan vi ikke bruke samme medisin i Stavanger som på St. Hanshaugen, sier konserndirektør for personmarked Frank Bjørndal i Sparebanken Vest.

Frank Bjørndal som er konserndirektør for personmarked i Sparebanken Vest er fornøyd med at BSU-midler nå kan være med i beregning av gjeldsgraden. Foto: Sparebanken Vest

Noen oppmykninger
Samtidig åpner den nye forskriften for at bankene kan ta med dokumenterte og stabile skattefrie inntekter, som barnetrygd, i beregningen av gjeld i forhold til inntekt. I beregningen av belåningsgrad skal bankene også kunne medregne midler på BSU-konto som egenkapital.

– Det er veldig positivt. Å kunne benytte oppsparte BSU-midler i beregningen av gjeldsgraden vil kunne hjelpe flere, sier Frank Bjørndal.

Kommenter artikkelen nedenfor: