Selv om barna har vært flinke å spare er det for mange vanskelig å nå kravet om egenkapital på 15 %. For en bolig til 2 000 000 kr utgjør dette hele 300 000 kr.

Dersom barna mangler egenkapital, men har betjeningsevne, kan foreldrene hjelpe til på flere måter. Noen har kanskje oppfylt kravet til egenkapitalen, men klarer ikke bære låneansvaret alene. I slike tilfeller kan det være aktuelt med en løsning der foreldre kjøper sammen med barna.

– Mange unge har jobb med normale inntekter og god betalingsevne, men mangler egenkapital. Da hjelper det mye å få økonomisk bistand fra foreldre, forteller kunderådgiver Eirik Vevatne.

Eirik Vevatne er autorisert finansiell rådgiver, han hjelper deg gledelig med både lån, forsikring, sparing og plassering. (Foto: Tove Lise Mossestad)

Gi gave eller forskudd på arv

Foreldre som har ledig kapital kan gi gave eller forskudd på arv, som barna kan bruke til egenkapital. Arveavgiften ble fjernet i 2014 og forskudd på arv er nå skattefritt, men beløp over 100 000 kr må føres på skattemeldingen.

– Å gi forskudd på arv er en fin måte å hjelpe til med å oppfylle egenkapitalkravet. Det er ikke gitt at alle har denne muligheten, men da kan det å kausjonere være en alternativ løsning, sier Vevatne.

Still som kausjonister

Ved å stille som kausjonister, tar banken pant i foreldrenes eiendom for hele eller deler av egenkapitalen. For at foreldrene skal kunne kausjonere vurderer banken om barnet klarer å betjene hele lånet alene. Banken må også vurdere om foreldrene har betjeningsevne til å ta opp lånet, ellers vil vi ikke anbefale at de påtar seg kausjonsansvaret.

– Foreldrene blir ansvarlige for lånet dersom det av en eller annen grunn ikke betjenes. Derfor lager vi alltid budsjett for begge parter. Foreldrene må også være obs på at å være kausjonist begrenser deres mulighet til å ta opp egne lån, og foreldrene må tenke på hvilke investeringer de vil gjøre i egen bolig fremover, poengterer han.

Det bør legges en klar plan for å få bort kausjonsansvaret, enten det skal løpe i 20 år, eller om det skal bort ved første mulighet. Etterhvert som boliglånet nedbetales og boligens verdi øker kan det være mulig å refinansiere kausjonistlånet inn i barnets bolig. Da opphører kausjonsansvaret.

– Vi anbefaler alltid barna å tegne dødsfallsforsikringer som sikrer foreldrene dersom barnet skulle falle bort. Ved et kausjonistlån sikrer vi alltid lånet i barnets bolig, slik at kausjonistlånet må innfris om barnet selger boligen. Det er vårt ansvar å ta vare på begge parters interesser, sier Vevatne.

Fra venstre: Helene Terkelsen, Magne Fivelstad og Eirik Vevatne er tre av mange autoriserte finansielle rådgivere i direktebanken, som hjelper kundene også på kveldstid og i helgene. (Foto: Tove Lise Mossestad)

Kjøp sammen med barna

Når barnet selv ikke har økonomi til å betjene hele lånet alene, kan foreldre gå inn som medansvarlige på lånet.

– Om foreldre og barn kjøper sammen er det viktig å få tinglyst skjøte slik at begge parter føres opp som eiere av boligen. Dette sikrer rettsvern for eiendomsrett, og ikke bare ansvar for lånet.

Når barnets økonomi tillater det kan barnet overta bolig og lån alene. Kanskje har det dukket opp en samboer som ønsker å kjøpe seg inn. Det blir da ny dokumentavgift for den delen som samboer overtar.

Les mer om hva som er viktig i forbindelse med boligkjøp mellom samboere her.

Vi finner en god løsning

Mange ønsker å gi barna en hjelpende hånd inn på boligmarkedet, og det er viktig å tenke godt gjennom hvordan man som foreldre kan hjelpe på best mulig måte.

– Har dere flere barn som dere ønsker å hjelpe inn på boligmarkedet, kan det være lurt å kontakte oss for å finne en løsning som sikrer at dere har mulighet til å hjelpe flere av barna. Om foreldrene hjelper eldstemann bør de også kunne hjelpe minstemann når det er aktuelt, understreker Vevatne.

Ta gjerne kontakt med banken for å finne den beste måten å hjelpe dine barn inn på boligmarkedet.

Visste du at nå kan du øke boliglånet ditt selvbetjent gjennom nett- og mobilbanken? Videoen under viser deg hvordan.

Finn ut mer om hvordan du kan søke om å øke boliglånet ditt.

Kommenter artikkelen nedenfor: