Den nye spareformen IPS kan være en god «buffer» mot inntektsnedgang i årene som pensjonist.
Den nye spareformen IPS kan være en god «buffer» mot inntektsnedgang i årene som pensjonist.

Forkortelsen IPS står for «individuell pensjonssparing». Dersom du er i fase i livet hvor denne spareformen passer for deg, så skal du ikke se bort fra at IPS også kan være «intelligent pensjonssparing».

Den nye spareformen er et svar på utfordringene knyttet til at pensjonen fra folketrygden har blitt mer uforutsigbar med dagens pensjonsordning, samt at forventet levealder har økt. Ved 45-års alderen begynner mange å tenke på hvordan de ønsker at pensjonstilværelsen skal arte seg.

Den nye spareformen IPS vil da være en god «buffer» mot inntektsnedgang i årene som pensjonist, men også her gjelder at jo tidligere man kommer i gang med sparingen, jo bedre.

Skattefradraget – den store IPS-gulroten

Er du i 40-årene bør du sette deg inn i hva IPS er og kan tilby. Kort fortalt er den store «gulroten» med IPS-ordningen skattefradraget. Et skattefradrag som riktignok kun innebærer en skatteutsettelse. Du får fradrag for IPS-innskuddet i innbetalingsperioden, mens du er yrkesaktiv, men du må betale skatt når du begynner å ta ut pengene etter at du blir pensjonist.

Gevinsten ligger likevel ikke kun i at du kan ha større behov for skattereduksjonen i de yrkesaktive årene, men også i at pengene plasseres i fond med mulighet for avkastning. Risikoprofilen kan du justere slik at du reduserer risikoen jo nærmere du kommer pensjonsalderen.

IPS har av andre aktører vært omtalt som «BSU for voksne», men denne karakteristikken halter ettersom BSU gir et rent skattefritak mens IPS kun gir en skatteutsettelse.

Sikrer at pengene går til pensjon

En grunn til at IPS passer best for deg som har et overskuelig antall år igjen til pensjonstilværelsen, er at du låser pengene du setter inn i ordningen frem til du kan begynne å ta ut igjen pengene, tidligst når du fyller 62 år, og deretter med uttak over minimum ti år.

Dermed kan man si at ulempen med IPS-ordningen er mangelen på fleksibilitet, men formålet med «låsingen» er rett og slett å sikre at pengene faktisk går til pensjon.

Gevinsten ligger ikke kun i at du kan ha større behov for skattereduksjonen i de yrkesaktive årene, men også i at pengene plasseres i fond med mulighet for avkastning.

Når du skal vurdere om IPS passer for deg, bør du også vurdere ordningen opp mot hvor gode pensjonsordninger du har for øvrig.

Det kan du finne ut for eksempel gjennom pensjonskalkulatoren på NAVs nettsider, eller Sparebanken Vest sin pensjonskalkulator.

Under 45 år eller skeptisk til å «låse pengene»?

Er du yngre enn 45 år eller usikker på om du ønsker å låse sparepengene dine til pensjon, så finnes det andre sparealternativer som kan passe bedre. Dersom du er i 20-årene eller tidlig i 30-årene, er BSU fortsatt en uovertruffen spareform. Er du i 30-årene, kommer du gjerne like godt ut med Aksjesparekonto. Hvis du sparer langsiktig, kan en månedlig spareavtale i fond kan være en fin måte å la sparepengene vokse på. Da kan du få god avkastning på pengene, uten at du låser dem til pensjon.

Mange sparer også i form av å nedbetale lånet på boligen sin. Er du tidlig i 40-årene så kan du kanskje se på en kombinasjon av ASK og IPS, men dersom du bare har 15-20 år igjen før du går ut av døren på jobben for siste gang, så kan en større plassering i IPS være gunstig.

Fem ulike sparealternativer

Leder for Sparing og Plassering i Sparebanken Vest, Ørjan Askeland, sier dette om IPS:

– Du kan spare 40.000 kroner i året, noe som gir maks skattefradrag basert på satsen for skatt på alminnelig inntekt (24% i 2017). Med 40.000 i årlig sparing i i IPS får du 9.600 mindre i skatt. Dermed belaster du hverdagsøkonomien din kun med 30.400 kr, og disse har du da til fremtidig bruk som pensjonist. Du kan naturligvis spare det du vil mellom 0 og 40.000 i året, og fradraget blir 24% av beløpet. I tillegg får man ikke formuesskatt på det oppsparte beløpet.

Leder for Sparing og Plassering i Sparebanken Vest, Ørjan Askeland.
Leder for Sparing og Plassering i Sparebanken Vest, Ørjan Askeland.

Om valg av riktig risikoprofil på fondsplasseringene du setter din IPS i, sier Askeland videre:

– Historisk sett har plassering i aksjefond og til dels obligasjonsfond vært det mest gunstige for den langsiktige sparer. Med IPS-sparing i Sparebanken Vest kan du enkelt velge den profilen du ønsker med fem ulike sparealternativer basert på dine behov.

Her kan du se de ulike plasseringsalternativene for pensjonssparing med IPS i Sparebanken Vest. 

Kommenter artikkelen nedenfor: