En turbulent årsslutt ble avløst av oppgang i januar. Det gir god anledning til å minne om at det kan koste deg dyrt å sjekke fondene dine for ofte.
En turbulent årsslutt ble avløst av oppgang i januar. Det gir god anledning til å minne om at det kan koste deg dyrt å sjekke fondene dine for ofte.

Verdensmarkedene snudde i begynnelsen av januar, og har fortsatt den stigende trenden i februar. Fremvoksende markeder og USA steg mest i januar med 10 % avkastning i dollar. Norske kroner har samtidig styrket seg i perioden, slik at avkastningen i norske kroner ble drøye 5 % for verden i januar. Det norske markedet steg 4,5 %.

– Handelsdiskusjonene mellom USA og Kina er blitt mer konstruktive, og den amerikanske sentralbanken har signalisert en mer forsiktig tilnærming til rentehevinger fremover. Det har slått positivt ut i alle markeder, sier Ørjan Askeland, leder for sparing og plassering i Sparebanken Vest.

Unngå stress, la sparingen gå av seg selv

Han synes avslutningen på fjoråret og inngangen til det nye gir en passende anledning til å minne om gode intensjoner som kan slå feil ut: vi sjekker status for sparingen vår for ofte.

– Mange opplever det som stressende å se negativ utvikling på plasseringene sine. Og jo oftere du sjekker hvordan det går, jo sterkere er opplevelsen av at risikoen ved sparingen er større enn den egentlig er. Det fører igjen til at mange blir mer tilbøyelig til å gjøre større endringer som ikke er i tråd med den opprinnelige spareplanen, og at du tar lavere risiko enn du burde, sier Ørjan.

Mindre risiko gir dårligere avkastning

Et ikke ukjent fenomen er at investorer som sjekker utviklingen oftest, tar mindre risiko og tjener mindre. Sjekker du porteføljen daglig, dobler du sannsynligheten for å se et moderat tap (ned 2 % eller mer) sammenlignet med om du sjekker den en gang i kvartalet.

– Derom du hadde sett på porteføljen din hver dag det siste året, ville du opplevd Oslo børs så høyt som i 950 i september og et fall ned til 780 i desember. Det er ubehagelige 18 % ned. Om du derimot hadde sjekket porteføljen i februar i fjor og glemte den frem til i dag, ville du sett 800 for et år siden og mer enn 850 nå. Veldig mye mer behagelig, smiler Ørjan.

Den viktigste ingrediensen i god avkastning

Hvorvidt aksjemarkedet er i pluss eller minus en tilfeldig dag er omtrent 50-50. Det er derfor dumt om akkurat den dagen du sjekker plasseringene skal ødelegge for avkastningen over tid.

– Med tålmodighet som den viktigste ingrediensen i god avkastning, kan lite planlagte endringer i investeringene fort bidra til lavere risiko og avkastning over tid. Er du usikker på om du sparer riktig? Ta heller en avsjekk med rådgiveren din, tipser Ørjan.

Slik kan du få hjelp til å spare smart av en dyktig rådgiver.

Les også: 
Du kan fortsatt flytte skattefritt til aksjesparekonto
Holberggrafen: 10 velmente investeringsråd
Slik hjalp sparingen Anita til å oppfylle den store drømmen
Full frihet til å gjøre det du vil som pensjonist?

Finn ut mer om fondsmarkedet. Les månedsdsrapportene fra Sparing og plassering her

Spar i fond i Sparebanken Vest

Vi velger fond for deg som vi har tro på og som har gjort det bra over tid. Start en spareavtale her

Leder for Sparing og plassering i Sparebanken Vest, Ørjan Askeland.

Ørjan Askeland har master fra NHH og 15 års erfaring som kapitalrådgiver. Som leder for sparing og plassering har han ansvar for kundenes sparepenger. Hver måned deler han av kunnskapen sin og gir deg noen kloke tanker og tips om fondssparing i Sparebanken Vest. Denne artikkelen inngår i den månedlige sparerapporten for februar 2019.

Kommenter artikkelen nedenfor: