– I dette nedsalget har vi vært tydelig på at vi ønsker flere vestlendinger inn på eiersiden. Det betyr mye for oss at så mange herfra har tro på oss og har valgt å investere i Sparebanken Vest. Vi er en sparebank med sterk tilknytning til våre lokalmiljø og at flere av våre kunder eier en del av oss styrker denne tilknytningen ytterligere, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Tilbudet av egenkapitalbevis ble sterkt overtegnet, med stor interesse over hele Vestlandet. Totalt tegnet drøyt 6000 private seg i tilbudet, med tegning på om lag 1,3 milliarder kroner. Av disse er drøyt 4100 fra de fire vestlandsfylkene.

Sparebanker har to typer eierkapital: en del er grunnfondskapital, en annen del av kapitalen består av egenkapitalbevis, som er sparebankene sin variant av aksjer notert på Oslo Børs.

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest vedtok 6. november å foreta et betydelig nedsalg av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest mottatt etter konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital vedtatt i bankens styre 31. oktober.

Kundeutbytte fra 2020

Sparebanken Vest annonserte også for kort tid siden innføringen av kundeutbytte for 2019 som skal betales ut våren 2020. Endelig beløp blir fastsatt basert på bankens årsresultat, og hvor mye den enkelte får utbetalt kommer an på samlet lån og innskudd. Sparebanken Vest er den største banken i Norge med kundeutbytte.

– Med kundeutbytte og nedsalget har vestlendinger mulighet til å få dele utbytte som både eiere og kunder. For oss er det viktig å kunne dele vår verdiskaping med våre lokalmiljø. I tillegg til både kundeutbytte og eierutbytte deler vi også ut midler til samfunnsnyttige tiltak. De siste ti årene har Sparebanken Vest delt ut totalt én milliard kroner til tiltak i lokalsamfunn over hele Vestlandet, sier Kjerpeseth.

Her kan du lese mer om kundeutbyttet.

 

Kommenter artikkelen nedenfor: