Fristen for å flytte verdipapirer over i en aksjesparekonto er utsatt og overgangsordningen gjelder også i 2019. Sørg for å takke ja til denne skattegavepakken. Er du usikker, er det bedre å flytte sparingen din for sikkerhetsskyld enn å la være.
Overgangsordningen for å flytte verdipapirer til en aksjesparekonto skattefritt er utsatt og gjelder også i 2019. Sørg for å takke ja til denne skattegavepakken. Er du usikker, er det bedre å flytte sparingen din for sikkerhetsskyld enn å la være.

– Sparer du i fond, finnes det ytterst få gode grunner til å takke nei til en aksjesparekonto. Det koster ingenting og er i prinsippet bare en mer skattegunstig oppbevaring av fondsplasseringene dine, sier Ørjan Askeland, leder for sparing og plassering i Sparebanken Vest.

Flere tusen vestlendinger har allerede skaffet seg aksjesparekonto. Med god grunn. Men fortsatt er det mange som ikke har fått med seg aller fordelene med den.

– Når selv ikke Stortingspolitikerne fikk med seg at fristen for å flytte skattefritt opprinnelig gikk ut i 2018, er det god grunn til å tro at flere har gått glipp av det. Derfor er det positivt at myndighetene har utsatt fristen, sier Ørjan Askeland, leder for sparing og plassering i Sparebanken Vest.

Flytter du fond, aksjer og egenkapitalbevis inn på en aksjesparekonto i løpet av 2019, slipper du altså å betale skatt på gevinsten du har hatt hittil.

– Det er ingen gode grunner til å la være å utnytte denne gunstige overgangsordningen. Dersom du er usikker er det bedre å flytte fondene og aksjene dine for sikkerhetsskyld enn å la være, sier Ørjan.

Mange muligheter i aksjesparekontoen

Har du først skaffet deg en aksjesparekonto står du fritt til å bytte aksjefond uten å skatte for gevinster. Først når du ta gevinsten ut av kontoen, betaler du skatt.

– Det betyr at du kan kjøpe nye fond for gevinsten og dermed enkelt endre fondssammensetning. Skatteregningen trenger du ikke tenke på før du tar gevinsten ut av kontoen.

Slik vil en aksjesparekonto passe spesielt godt for deg som har hatt avkastning på aksjefondene og ønsker å selge deler av beholdningen din. Siden børsene har steget jevnt siste årene, gjelder det de aller fleste.

De fleste velger å flytte sparingen

– Veldig mange av kundene våre har spart lenge og tålmodig i aksjefond og blitt belønnet med høy avkastning. De sitter med store gevinster. Ved å flytte sparingen over i en aksjesparekonto kan du gjøre endringer uten å betale skatt. Det opprinnelige sparebeløpet kan du ta ut og overskuddet kan reinvesteres i andre fond, sier Ørjan.

Hoveddelen av kundene i Sparebanken Vest har fått seg aksjesparekonto, men fortsatt er det urealiserte gevinster på over en halv milliard som ennå ikke er flyttet over.

Er det andre fordeler med aksjesparekonto?

– Du kan flytte på fondene dine mellom banker og forvaltere, og slik samle alt ett sted uten at det påløper skatt. Samler du alt i samme bank som du har kontoene dine, får du god oversikt over økonomien din i mobilbanken, tipser Ørjan.

Passer aksjesparekonto for absolutt alle?

– Har du hatt store tap på fondene dine, bør du ikke flytte dem til en ASK. Vil du flytte hele sparingen din over, anbefaler vi at du bytter de fondene med tap med andre fond før du flytter, slik at du får skattefradraget nå, sier Ørjan. Samtidig passer vi på og flytter ikke over fond med tap som overstiger 3000 kroner.

Han understreker også at det kan være lurt å tenke seg om dersom fondskronene skal deles ut som arv nå eller i fremtiden. Grunnen er at en aksjesparekonto ikke kan deles opp. Det finnes likevel en måte å løse det på:

– Du kan flytte en eksisterende portefølje over til flere aksjesparekontoer og slik planlegge for fremtidig arv. Snakk med oss om du ønsker det. Vi har funnet gode løsninger for mange av sparekundene våre.

Leder for Sparing og plassering i Sparebanken Vest, Ørjan Askeland.

Ørjan Askeland har master fra NHH og 15 års erfaring som kapitalrådgiver. Som leder for sparing og plassering har han ansvar for kundenes sparepenger. Hver måned deler han av kunnskapen sin og gir deg noen kloke tanker og tips om fondssparing i Sparebanken Vest. Denne artikkelen inngår i den månedlige sparerapporten for januar 2019.

Les også:

Holberggrafen: Sparepengene dine kan være halvert i verdi om 20 år

Tankevekker: Når kan du forvente avkastning på et aksjefond?

Kommenter artikkelen nedenfor: