Gull som investeringsobjekt har ikke vært like gunstig som aksjer når vi ser på avkastningen gjennom tidene.
Ikke gullmedalje til gull: Gull som investeringsobjekt har ikke vært like gunstig som aksjer når vi ser på avkastningen gjennom tidene.

Like sikkert som at det kommer regn i Bergen, kommer argumentene om at det er mest fornuftig å investere i gull hvis du vil oppnå høy avkastning. Men hva er best butikk i det lange løp, aksjer eller edelt metall?

Alle som jobber med investeringer i ulike markeder og risikoklasser for å oppnå best mulig avkastning, blir fra tid til annet satt på store prøver i aksjemarkedet. Like sikkert som regn i Bergen, kommer da argumentene rundt hvor fornuftig gull er som verdibeskyttende investeringsobjekt.

At gullprisen har vært stabil og solid er greit, men gull som investeringsobjekt med formål å oppnå avkastning har vært heller dårlig butikk de siste førti årene. Gullmedaljen går til aksjemarkedet!

Vil du følge med på hva som skjer innen renter, aksjer, valuta, råvarer og makroøkonomi? Holberggrafene gir deg er en lettfattelig markedsoversikt  – med «glimt i øyet».

Hold deg oppdatert, abonner på Holberggrafene

Leder for Sparing og plassering i Sparebanken Vest, Ørjan Askeland.

Ørjan Askeland har master fra NHH og 15 års erfaring som kapitalrådgiver. Som leder for sparing og plassering har han ansvar for kundenes sparepenger. Annenver måned deler han av kunnskapen sin og gir deg noen kloke tanker og tips om fondssparing i Sparebanken Vest. Denne artikkelen inngår i den månedlige sparerapporten for april 2019.

Les også: 


Holberggrafen: Hils på din verste fiende i aksjemarkedet – deg selv
Aksjemarkedet: Nye toppnoteringer for globale aksjer
Aksjemarkedet er en berg- og dalbane. Hvordan er det med kryptovalutaen?
Tips til skattemeldingen
Slik hjalp sparingen Anita til å oppfylle den store drømmen

Kommenter artikkelen nedenfor: