Bankinnskuddet synker verdi: Dersom du lar 1 00 000 kroner stå på bankkonto med 1 % innskuddsrente i 20 år, må du regne med at pengene får en reell verdi på rundt 57 000 kroner.
Bankinnskuddet synker verdi: Dersom du lar 1 00 000 kroner stå på bankkonto med 1 % innskuddsrente i 20 år, må du regne med at pengene får en reell verdi på rundt 57 000 kroner.

Norske husholdninger har i dag mer enn tusen milliarder plassert i bankinnskudd. En trygg plassering av sparepenger som virker fornuftig med tanke på å ha penger likvide og med begrenset risiko for tap. Men er det virkelig så trygt?

Risiko for hva?

Det stemmer at du ved å plassere sparepengene dine i bankinnskudd har liten risiko for at det nominelle beløpet vil bli redusert. Sjansen for at norske banker skal gå konkurs og påføre innskyterne tap er lav.

Men, dersom du tenker å opprettholde kjøpekraften på pengene, blir det hele mer ubehagelig.

Halvering av kjøpekraften innen 20 år

Dersom vi tar utgangspunkt i at du i dag plasserer 100.000 kroner i banken til en årlig rente på 1 %, vil du stå i fare for å halvere kjøpekraften de neste 20 årene. En slik beregning er naturligvis basert på noen forutsetninger som kan diskuteres.

Inflasjonen er forutsatt til å bli 2 % årlig. Det er dette inflasjonsmålet Norges Bank er satt til å styre etter og således kanskje det beste anslaget for hva fremtidig inflasjon faktisk vil bli.

Skatt på renteinntekter vil være 23 % fra 2018. Dette kan naturligvis endres over en slik lang periode, men de store endringene vil trolig ikke skje.
Formueskatten er i dag på 0,85 % for beløp over 1,5 millioner. For mange vil ikke dette være relevant, men ifølge Cap Gemini finnes det hele 150.000 nordmenn som er dollarmillionærer. Det tilsvarer en plasserbar formue (utover egen bolig) på mer enn 8 millioner kroner.

Du bør åpne øynene for nye investeringsmuligheter!

Som du ser av grafen over, vil du selv med 4 % rente i banken slite med å opprettholde kjøpekraften. I den marginale renteverden vi alle har havnet i, bør trolig flere norske husholdninger bruke høsten og vinteren til å lese seg opp på mulige investeringsmuligheter i aksjemarkedet. En god start kan være å bli mottaker av Holberggrafene.

Det er enkelt å spare i fond i Sparebanken Vest

Vi velger ut fond vi har tro på og som har gjort det bra over tid. Start en spareavtale eller få hjelp til investeringen av en dyktig rådgiver.

Leder for Sparing og plassering i Sparebanken Vest, Ørjan Askeland.

Ørjan Askeland har master fra NHH og 15 års erfaring som kapitalrådgiver. Som leder for sparing og plassering har han ansvar for kundenes sparepenger. Hver måned deler han av kunnskapen sin og gir deg noen kloke tanker og tips om fondssparing i Sparebanken Vest. Denne artikkelen inngår i den månedlige sparerapporten for september.

 

 

Les også:

Derfor bør alle ha en aksjesparekonto

Sparetips: Eldgammel kunnskap, ny innpakning

 

Kommenter artikkelen nedenfor: