Verdens aksjemarkeder har hatt sitt beste kvartal siden 2010 og har passert toppen fra september i fjor.
Verdens aksjemarkeder har hatt sitt beste kvartal siden 2010 og har passert toppen fra september i fjor.

Mens verdens aksjemarkeder har hatt sitt beste kvartal siden 2010, er Norge ennå et stykke bak børstoppen fra september 2018. I Norske kroner steg globale aksjer med 2,1 prosent i mars. Du som sparer i våre anbefalte aksjefond har vært med på en fin oppgang.

Noe avtagende vekst og forbruk i verdensøkonomien har ikke vært ødeleggende for aksjeavkastningen. Både den europeiske og den amerikanske sentralbanken har endret kommunikasjonen, og i USA går de vekk fra de to planlagte rentehevingene i 2019. Europa har også varslet likviditetstiltak og forlenget tidshorisonten for dagens lave renter minst ut 2019.

– Verdensindeksen har steget tre måneder på rad etter korreksjonen i desember. Hittil i år har den steget 12,1 prosent i norske kroner. Avkastningen på alle våre anbefalte aksjefond har dermed fortsatt, og du som sparer i globale aksjefond hos oss har vært med på en fin opptur, sier Ørjan Askeland, leder for sparing og plassering i Sparebanken Vest.

Fortsatt optimisme

Mange forvaltere og makroøkonomer ser et ytterligere potensial for aksjemarkedet fremover. Bakgrunnen er at vi forventer noe økt økonomisk vekst. Data fra februar og mars indikerer at den toneangivende amerikanske økonomien er i bedring. De kinesiske myndighetene har også satt i gang stimuli og vi forventer at resultatene av disse vil overraske positivt.

– Sentralbankene holder også rentene lave og kommer derfor ikke til å gi aksjemarkedet motvind, sier Ørjan

Norske aksjer har også steget

Selv om det norske aksjemarkedet kun steg 0,3 prosent i mars og har utviklet seg svakere enn verdensindeksen, har Oslo børs steget med 9 prosent hittil i år.

– Det betyr at også du som sparer i norske aksjefond har hatt verdistigning. Husk også at svingninger i markedet er helt normalt og positivt for den langsiktige investor.

Finn ut mer om fondsmarkedet. Les månedsdsrapportene fra Sparing og plassering her

Spar i fond i Sparebanken Vest

Vi velger fond for deg som vi har tro på og som har gjort det bra over tid. Start en spareavtale her

Leder for Sparing og plassering i Sparebanken Vest, Ørjan Askeland.

Ørjan Askeland har master fra NHH og 15 års erfaring som kapitalrådgiver. Som leder for sparing og plassering har han ansvar for kundenes sparepenger. Annenhver måned deler han av kunnskapen sin og gir deg noen kloke tanker og tips om fondssparing i Sparebanken Vest. Denne artikkelen inngår i sparerapporten for april 2019.

Les også:

Tips til skattemeldingen
Aksjemarkedet er en berg- og dalbane. Hva er status i kryptovalutamarkedet?

Holberggrafen: Aksjer tar gullmedaljen

 

Kommenter artikkelen nedenfor: