Hvem er best på sparing på Vestlandet

Mange vestlendinger har valgt å sette deler av pengene som de vanligvis ville ha brukt på reise, uteliv og arrangementer i sparepakker, fond og på konto.

– Mange har benyttet anledningen til å spare seg opp en buffer i urolige tider som dette. Nå ser vi frem til en mer normal hverdag, og satser på at de nye gode sparevanene våre fortsetter, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Alderssammensetning spiller inn

På Vestlandet er det folk i “gamle-fylket” Sogn og Fjordane som er best i klassen. En Sparebanken Vest-kunde som er bosatt i Sogn og Fjordane hadde i snitt 273 000 kroner i fond og på konto 31. mars i år.

Kunder i Hardanger og Voss, og i Sunnhordland følger hakk i hæl, med henholdsvis 265 000 kroner og 260 000 kroner i gjennomsnittlig sparebeløp.

– Fondssparing blir mer og mer populært og jeg tror også at mange har blitt mer oppmerksom på at de i større grad må tenke på pensjonssparingen sin selv. Det bidrar til at sparetallene øker, legger han til.

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth
Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Sparingen varierer fra region til region og det er noen naturlige årsaker til det. For eksempel så har Sparebanken Vest-kundene i Sogn og Fjordane et høyere aldersgjennomsnitt enn andre regioner. Disse kundene har vanligvis anledning til å sette av mer penger til sparing.

Få med deg 5 tips om hvordan du kommer i gang med bufferkonto

Beholdningsverdien har økt med 45 prosent på ett år

Rogalendingene er imidlertid blant dem som er flinkest til å sette sparepengene i fond – hele ¼ av sparebeholdningen er plassert i fond. Det samme har Sparebanken Vest-kundene i Sunnhordaland og på Haugalandet.

– Fondssparerne har fått nyte godt av verdistigningen som vi har sett på børsene det siste året. Veksten etter det umiddelbare fallet fra mars i fjor har vært formidabel. Vi ser at beholdningsverdien til Sparebanken Vest-kundene – dvs. sparepengene som er plassert i fond – har steget jevnt og trutt, sier Kjerpeseth.

Beholdningsverdien til Sparebanken Vest-kundenes fondssparing har hatt en solid økning de siste par årene.

Siden dippen i 1. kvartal i fjor, da det første korona-sjokket kom og sendte børsene nedover, har verdiene steget med 45 prosent.

Les mer: Slik sparte vi i annerledesåret 2020

Økning i faste spareavtaler

Statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at aldri før har så mange nordmenn startet faste spareavtaler i fond som i 2020. En spareavtale innebærer at du sparer et fast beløp hver måned.

– Ved utgangen av 2020 hadde i overkant av 76 000 kunder en eller flere faste spareavtaler i Sparebanken vest. Fordelene med en fast avtale er at du er disiplinert i sparingen din, og at du over tid kan øke verdien på sparepengene dine, sier Kjerpeseth.

Ønsker du å lese mer om sparing i fond eller øke de spareavtalene du allerede har? Les mer på spv.no

God egenkapitalavkastning med lave tap

Sparetallene blir presentert i dag i forbindelse med annonseringen av Sparebanken Vests regnskap for 1. kvartal 2021.

– Vi leverer et godt resultat hvor den positive resultatutviklingen fra seneste kvartaler fortsetter. Det er gledelig at tapene er redusert fra sist kvartal og at vi i dette kvartalet kan betale ut overskudd fra banken til kundene våre via kundeutbytte.

I april delte banken delte ut kundeutbytte til mer enn 175 000 kunder og bedriftskunder. Disse kundene delte potten på 354 millioner kroner som ble satt av fra overskuddet til banken i 2020.

Les mer om Sparebanken Vests kvartalsresultat for første kvartal 2021 på spv.no

*Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Kommenter artikkelen nedenfor: