Foto: Getty Images
(Foto/Grafikk: Getty Images/Sparebanken Vest)

– Sparebanken Vest leverer sin beste egenkapitalavkastning i første kvartal på flere år. Resultatet skyldes god underliggende bankdrift og er positivt påvirket av økt nominell rentenetto, flat kostnadsutvikling og fortsatt lave tap. Bankens forretningsmodell med sterk lokal tilstedeværelse, dyktige medarbeidere og stadig flere enkle digitale løsninger har bidratt til at banken runder 163 milliarder kroner i brutto utlån i første kvartal. Samtidig har vi hatt en helt flat kostnadsutvikling fra første kvartal 2018, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

God vekst med lavere tap

Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest, ser at næringslivet på Vestlandet går godt og at optimismen råder også for fremtiden. (Foto: Studio 1 Fotografene)

Sparebanken Vest vokser med 2,2 prosent i første kvartal og har en tilbakeføring av tap på 1 millioner kroner. Ren kjernekapitaldekning i første kvartal er på 14,7 % (15,1 %) og tilfredsstiller med det gjeldende krav med god margin. Banken er således godt kapitalisert og rigget for lønnsom vekst.

– Over tid har banken levert god lønnsomhet med tilhørende høy egenkapitalavkastning. Samtidig har vi tatt markedsandeler gjennom vekst og med svært lave tap i samme periode. Det er svært gledelig at denne trenden også fortsetter inn i 2019. I følge konjunkturbarometeret Vestlandsindeks er det i første kvartal stor fremtidsoptimisme å spore blant Vestlandsbedriftene. Utsikter til økt sysselsetting og høyere lønnsvekst i årene fremover taler også isolert sett for god etterspørsel etter boliglån i bankens markedsområde. Vi er samtidig opptatt av at veksten skal være lønnsom, sier Kjerpeseth.

Offensiv digital satsing fortsetter med lansering av Bulder Bank

Sparebanken Vest vil i 2019 videreføre arbeidet med å transformere driften til nye rammevilkår. Investeringer i ny teknologi, endret kompetanse og nye nasjonale satsinger vil stå sentralt. Utviklingstakten i Sparebanken Vest sine digitale kanaler er høy.

– Kundene våre vil merke hyppige forbedringer fremover. Nå i mai lanserer vi digitalt lånebevis og vi har nettopp introdusert det vi mener er bransjens enkleste og beste løsning for møtebooking. Etter sommeren følger vi opp med løsninger for både personlig økonomi og sparing, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

– Lanseringen av Bulder Bank skjer nå i andre kvartal, og Norges første rene mobilbank har som målsetting å være grensesprengende på brukeropplevelse, samtidig som den skal ha konkurransedyktige rentebetingelser, forteller Jan Erik Kjerpeseth.

I likhet med Sparebanken Vest har Bulder Bank har lav terskel for å samarbeide med ulike fintechmiljøer der det gir mest verdi for kundene.

– For Bulder er det viktigere å løse kundeproblemer og skape flyt fremfor hvilken teknologi som benyttes. Banken er i samtaler med flere aktuelle leverandører som kan levere løsninger på reelle kundeproblemer, fortsetter Kjerpeseth.

Økt resultatbidrag fra tilknyttede selskaper

Totalt resultatbidrag fra tilknyttede selskaper er 20 millioner kroner, sammenlignet med minus 8 millioner kroner i første kvartal i fjor. For Frende Forsikring var første kvartal 2018 preget av høy skadefrekvens grunnet en krevende vinter med flere store skader, mens 2019 har gitt en god start på året.

– Frende Skade har nå over 165.000 kunder og en markedsandel på 3,5 prosent. Frende Liv gjør det også godt og bestandspremien nærmer seg nå én milliard kroner. Ser vi vekk ifra en nedskrivning på system under utvikling leverer Frende Forsikring godt på underliggende drift, sier Kjerpeseth.

Brage Finans leverte i første kvartal 2019 god vekst i topplinjen med en økning i netto renteinntekter på 44 %. Sparebanken Vest sin resultatandel i første kvartal for Brage Finans er 12,5 millioner kroner (7,5 millioner kroner).

Hovedtall første kvartal 2019 (første kvartal 2018 i parentes):
Resultat før skatt: 531 mkr (449)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,48 kr (1,22)
Rentenetto: 1,50 % (1,48)
Kostnadsprosent: 41,8 % (47,5)
Tap utlån: 1 mkr inntektsføring (29 mkr inntektsføring)
Ren kjernekapitaldekning 14,7 % (15,1)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 11,3 % (10,1)

Mer informasjon:
Fullstendig rapport og presentajon for første kvartal 2019 finnes her: https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/rapporter

Kommenter artikkelen nedenfor: