Dame som jobber i blomsterbutikk

– Jeg er utrolig glad for at så mange av kundene våre er tilbake i jobb og opplever at økonomien nærmer seg normalen igjen. Nå skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe dem som fremdeles har utfordrende tider, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Vokser i antall kunder

Sparebanken Vest legger fram resultatet for 2. kvartal 2020 torsdag. Regnskapstallene viser blant annet at banken så langt ikke har registrert tap eller mislighold av lån av nevneverdig betydning. Dette til tross for at flere har det tøffere økonomisk enn vanlig.

– Vi skal holde det vi lover – vi skal være tett på kundene våre og bistå dem med økonomisk veiledning. Jeg håper at de som trenger det ikke nøler med å ta kontakt med rådgiveren sin, sier Kjerpeseth.

Banken tar stadig nye markedsandeler. Siden samme kvartal i fjor, har banken hatt en vekst på 11 000 nye kunder.

Jan Erik Kjerpeseth
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken VestFoto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Løpende dialog med bedriftskunder

Det samme gjelder bedriftskunder – Sparebanken Vests bedriftsportefølje har vokst med 4,4 prosent på ett år. Kvartalstallene viser at også her er tapene moderate, det er ingen vesentlig økning i mislighold og avdragsfrihet er omtrent på nivå som før korona-krisen.

Selv om vi nå ser en bedring i norsk økonomi, ruster vi oss for fortsatt urolige tider, presiserer Kjerpeseth. Da er kjennskap til bedriftene og deres markeder, og lokal tilhørighet alfa omega.

– Våre erfarne bedriftsrådgivere er i løpende dialog med ledere og bedriftseiere i selskaper som er spesielt utsatt. De aller fleste bedriftskundene våre er små og mellomstore bedrifter – mange av dem uten et stort støtteapparat rundt seg. Vi kjenner sterkt på ansvaret som bank og det er helt avgjørende at vi kan bistå kundene våre raskt når det er kritisk, sier han.

850 millioner i statsgaranterte lån

Banken jobber også kontinuerlig med å redusere risiko ved å ta konservative valg og utføre godt bankhåndverk, legger han til.

– Dette blir bare mer og mer viktig i disse krevende tider. Vi har stått i kriser før – kundene våre også – og sammen skal vi komme oss gjennom denne krisen også, sier konsernsjefen.

Banken har formidlet statsgaranterte lån på 850 millioner kroner, som utgjør 75 prosent av rammen som ble gitt.

Solid resultat for 2. kvartal

Sparebanken Vest presenterer regnskapstall for 2. kvartal 2020 torsdag. Banken har et resultat før skatt for kvartalet på 611 millioner kroner, og en egenkapitalavkastning på 12,2 prosent.

– På tross av den fortsatt krevende tiden vi er inne i leverer Sparebanken Vest et godt kvartal. Bankens kostnadsutvikling er god, og er redusert som følge av sterk kostnadsdisiplin og vedvarende høyt kostnadsfokus. Tilknyttede selskaper har hatt et sterkt kvartal, noe som bidrar positivt til resultatet. Vår strategi med lav kompleksitet, konservativ lånebok og sterk satsning på digital utvikling står seg godt og gir muligheter i mer usikre tider, sier Kjerpeseth.  

Sparebanken Vests presentasjon av regnskapstall for andre kvartal og første halvår 2020 presenteres klokken 13. Her finner du kvartalspresentasjonen og lenke til webcast av kapitalmarkedsdagen.

Kommenter artikkelen nedenfor: