I løpet av fem dager har sprint teamet gått fra en ide til å ha en fullt fungerende prototype som er testet på fem kunder. Tilbakemeldingene vi fikk fra disse kundene bruker vi nå til å utvikle den ferdige versjonen av tjenesten vår.

De siste fem dagene har vi gjort noe vi ikke har gjort før. Vi har nemlig gjennomført en Google Design Sprint. I løpet av fem dager har vi gått fra å ha et problem vi ville løse til å ha en fullt fungerende prototype som vi har testet på fem kunder! Det har vært utrolig lærerikt og noe vi skal gjøre igjen.

Bygg raskt en velfungerende prototype

Design sprinten gir team mulighet til å ta snarvegen rett til der man lærer og får tilbakemeldinger fra kunder ved å hoppe over utvikling og lansering av produktet eller tjenesten.
Design sprinten gir team mulighet til å ta snarvegen rett til der man lærer og får tilbakemeldinger fra kunder ved å hoppe over utvikling og lansering av produktet eller tjenesten.

Slutt å bruke lang tid på å utvikle og lansere en MVP (Minimum Viable Product, eller minst brukbare produkt) for å se om kundene liker ideen din. Du får minst like god innsikt fra en enkel velfungerende prototype. Dette er en av tankene bak Design Sprint. Design Sprint er en metode Google Ventures (GV) har utviklet gjennom flere år med prøving og feiling. GV kaller metoden for en «greatest hits» av forretningsstrategi, innovasjon, design thinking, brukeropplevelse, og mer – pakket inn i en velprøvd prosess som et hvilket som helst team kan bruke. En sprint er en snarveg forbi endeløse diskusjoner og man komprimerer måneder med arbeid ned til en uke.

Teamet kan reise til fremtiden

Det beste med en Design Sprint er at det gir teamet ditt en superegenskap. Teamet kan nemlig reise til fremtiden og se hvordan det ferdige produktet eller tjenesten din vil se ut. Og ikke nok med det, teamet får til og med se hvordan kundene dine reagerer når de bruker produktet. Alt dette får vi til uten å ha tatt noen kostbare bindende avgjørelser. Det betyr at teamet kan reise til fremtiden, se det nye produktet, lære av kundene og reise tilbake og benytte denne lærdommen når produktet faktisk skal utvikles. Viser det seg at kundene ikke likte produktet så kan man bare ta en ny tur til fremtiden og se hvordan kundene reagerer på den forbedrede versjonen av produktet ditt.

En klokke som visualiserer hvor lang tid det er igjen av diskusjonen har gått fra å være noe rart, til å være et uvurderlig hjelpemiddel.
En klokke som visualiserer hvor lang tid det er igjen av diskusjonen har gått fra å være noe rart, til å være et uvurderlig hjelpemiddel.

Vår erfaring etter å ha gjennomført vår første sprint er at dette skal vi gjøre igjen! Sjeldent har vi lært så mye på så kort tid. Det vi lærer mest av er å snakke med kundene våre. Med denne metoden får vi mulighet til å snakke med fremtidens kunder! Det blir ikke særlig mer verdifullt enn det.

Hvis du har lyst å kjøre en Design Sprint selv så er heldigvis Google Ventures så gavmilde at de har delt både sine erfaringer samt hele oppskriften på hvordan gjennomføre en sprint. Den finner du på Google Venture sin hjemmeside og i Sprint boken.

Våre hovederfaringer etter å ha fulgt oppskriften er følgende:

  • Forstå utfordringen: Den første dagen i sprinten brukes på å forstå utfordringen teamet skal løse. Dette er det viktig å bruke tid på. Teknikkene man bruker i sprinten gjør at hele teamet, på en rask og god måte, sammen med «eksperter» får en svært god forståelse for utfordringen teamet står ovenfor.
  • Beslutninger: Beslutninger gjennom «prikkebeslutninger», «kunstmuseum» «stille kritikk», «lynkritikk», «stille valg» og andre teknikker i sprinten gjør at man slipper endeløse diskusjonene, alle forslag blir likt vektet og man kommer raskt til gode beslutninger.
  • Rom: Du trenger et egnet eget rom til teamet. Her skal teamet være hele uken. Rommet må ha masse whiteboards og vegger til å skrive på (du kan ikke få nok). Vi lånte Media City Bergen sin Media Lab (takk for lånet!). Den er super for en Sprint, men du kan lett innrede ditt eget rom. Det er enkelt. Google Ventures har tips for hvordan det kan gjøres.
  • Sted: Ikke vær der du vanligvis jobber. Kom deg ut av huset. Da unngår du at at noen spør «Har du litt tid? Det tar bare fem minutter» og vipps så var teammedlemmet borte i en halvtime.
  • Team: Teamet må være tverrfaglig og dere må ikke være flere en syv personer pluss fasilitator(er). Man kan gjerne være færre, men blir man flere enn syv så klarer ikke teamet å jobbe raskt nok gjennom sprinten.
  • Tid: Alle på teamet må holde av en hel uke til dette. Kall inn tidlig og lås tiden i kalenderen til teamet.
  • Fasilitator(er): Er det første gangen du gjør dette så kan det være en fordel å være to fasilitatorer, for dette er krevende. Jeg gjorde dette sammen med min kollega Pål Erik Steen og vi har begge fasilitert mye tidligere.
  • Klokke: Du må kjøpe klokken! Den er herlig (med fare for at jeg blir «han med klokken»). Den gir sprinten hastighet og diskusjonene rammer. Vi bruker alltid den tiden vi får tilmålt, så gi litt mindre tid, og gjør tiden synlig.
  • Boken: Uvurderlig. Du klarer deg ikke uten Sprint boken. Der står alt. Hele oppskriften. Time for time, post-it for post-it. Du finner den på Amazon og i norske nettbutikker.
Etter en uke intensivt arbeid fikk teamet tilbakemeldinger fra fem kunder som vi tar med oss i det videre arbeidet. Teamet var satt sammen tverrfaglig og bestod av Stian Danielsen (tester), Erlend Røsjø (utvikler), Eirik Eidem (Lean Rådgiver), Pål Erik Steen (Lean rådgiver), Pål Nilelsen (produkteier), Jan-Tore Smith (banksjef) og Linda Gillesvik (UX designer).

Ressurser:

Kommenter artikkelen nedenfor: