Hasan Shariar, Åshild Wlseth, Stian Pedersen, Angelina Kochegura og Anza Ghaffar ville hjelpe flyktninger til en bedre start i nytt land ved å gjøre det lettere å få lån gjennom en tjeneste som benytter alternative data (Foto: Sparebanken Vest)
Hasan Shariar, Åshild Wlseth, Stian Pedersen, Angelina Kochegura og Anza Ghaffar ville hjelpe flyktninger til en bedre start i nytt land ved å gjøre det lettere å få lån gjennom en tjeneste som benytter alternative data (Foto: Finance Innovation)

Det finnes over 180 000 flyktninger i Norge i arbeidsfør alder. Rundt halvparten av dem står uten jobb viser en rapport fra SBB.  For mange flyktninger tar det tid før de kvalifiserer for det norske arbeidsmarkedet. Et alternativ da er å skape sin egen arbeidsplass, men det er vanskelig i dag fordi man trenger en del penger for å starte en bedrift. Og hvordan kan en flyktning overbevise banken om at det er lurt å låne han eller henne penger?

 

Sparebanken Vest var med til Oslo for å arrangere innovasjonskonkurranse sammen med Finance Innovation, Oslo Fintech Hub og The Factory.
Sparebanken Vest var med til Oslo for å arrangere innovasjonskonkurranse sammen med Finance Innovation, Oslo Fintech Hub og The Factory.

Jo, da bør vi gi de et bankkort med en gang de kommer til landet. Da kan vi begynne å bygge opp betalingshistorikk, foreslo teamet bak tjenesten «Refuel». I tillegg finnes det jo masse annen informasjon man kan bruke til å vurdere om det er lurt å gi lån. Så det vi vil gjøre er å koble oss på og analysere alt som finnes av «alternative data»! Det kan være data fra sosiale medier som Facebook og LinkedIn. Det kan være offentlige tjenester som Altinn. I tillegg er det svært mye man kan hente ut fra mobilen som forteller noe om hvem du er som person, og dermed hvor lurt det er å gi deg et lån. «Refuel» kaller vi det!

Refuel for Refugees 

Tjenesten Refuel var noe et av teamene utviklet i innovasjonskonkurransen Sparebanken Vest var med å arrangere sammen med Finance Innovation, Oslo Fintech Hub og The Factory i Oslo. En konkurrnase som foregikk over 30 intensive timer. Tjenesten «Refuel» tok tak i en utfordring svært mang flyktninger opplever, nemlig at hvis man som flyktning går i banken i dag og vil låne penger til å starte en bedrift så er det liten sjanse for å komme i mål. Bankens tradisjonelle måter å vurdere om man skal låne ut penger fungerer ikke for denne målgruppen.

Innovasjonskonkurransen la til rette for samarbeid både faglig og sosialt. Da passet det godt å koble av med et slag fussball i den 30 timer lange konkurransen. (Foto: Finance Innovation)

Kreativ bruk av alternative data fungerer

Ideen om å bruke alternativ data for å gi finansiering er ikke ny og selskapet Tala har bevist at fungerer. Tala har virkelig tenkt annereldes og de bruker store mengder alternative data fra smarttelefonen til kundene sine. Visste du f.eks. at hvis du konsekvent lagerer nye navn i telefonboken din med stor forbokstav så er det større sjanse for at du betaler tilbake lånet? Og hvis du reiser på puben hver gang du får lønning så reduserer det sjansen for at du betaler tilbake lånet ditt? Og hvis du ringer din kjære mor hver eneste uke så sier også det noe om sannsynligheten for at du betaler på lånet ditt.

Tala tilbyr i dag lån basert på alternative data i landene Kenya, Tanzania, Filippinene og Mexico og de har utstedt lån til 1,3 millioner kunder. Dette har slått så godt an at Tala for en måned siden hentet inn over 500 millioner kroner for å ekspandere virksomheten sin.

Mentor og foredragsholder Eirik Eidem fra Sparebanken Vest fortalte deltakerne om hvordan bankene har sovet i timen det siste tiåret og ikke løst kundenes behov på en god nok måte. Eirik var mentor for deltakerne under arrangementet og utfordret og hjalp deltakerne gjennom konkurransen. (Foto: Finance Innovation)

Hackathon = 30 intensive timer

Dette var den andre innovasjonskonkurransen i en serie av tre konkurranser Finance Innovation arrangerer i Bergen, Oslo og Trondheim. Lagene som deltok ble satt sammen i starten av konkurransen. Dette betyr at de fleste ikke hadde møtt hverandre før. I tillegg var lagene tverrfaglig sammensatt med alt fra utviklere og designere til studenter. Gjennom hele konkurransen fikk deltakerne tett oppfølgning fra mentorer fra både Finance Innovation og TheFactory.

Xue Tran, Erik Germundsom, Ole Henrik Skogstrøm, Vivek Ayer og Elisabeth og Winnie Wold. (Foto: Finance Innovation)

Hackathon skaper energi og gir teknikker for innovasjon

«Hvis vi skal oppsummere hvordan det var å delta på hackathonet så er svaret: gøy!» var svaret vi fikk fra to av lagene. «Det å jobbe på denne måten er virkelig utfordrende og det gir masse energi» fortalte Elisabeth fra team Orbia som lagde en app som skulle hjelpe barn å trene opp deres viljestyrke. Målet deres var å lære barn om økonomi på en gøy og kreativ måte gjennom et spill. I løpet av de 30 timene laget jobbet sammen klarte de faktisk å produsere en prototype som de kunne demonstrere for juryen. Denne imponerte juryen så pass at team Orbio vant pris for «beste prototype»!

Alle på team Orbia mente at det å delta på en hackathon er svært nyttig og lærerikt. De trakk frem at det å delta gjør at man lærer nye teknikker for innovasjon som man kan ta med seg videre. I tillegg lærer man mye gjennom å bli utfordret og få feedback av mentorene som var med.

 

 

 

Kommenter artikkelen nedenfor: