De tverrfaglige teamene samlet i auditoriet på Jonsvoll
De tverrfaglige teamene samlet i auditoriet på Jonsvoll. (Foto : Sparebanken Vest)

For å levere digitale kundeopplevelser av ypperste klasse tror vi det er et klart fortrinn med intern og forretningsnær IT-utvikling. Vi har derfor organisert oss i tverrfaglige team med ende-til-ende ansvar for sitt område, og for tiden er vi 90 utviklere og testere totalt i teamene. Her er det tett samarbeid mellom en rekke fagområder som UX, forretningsutvikling, arkitektur, drift og andre, og vår erfaring er at vi skaper de beste kundeopplevelsene ved å jobbe tverrfaglig.

Nedenfor gir vi et innblikk i arbeidshverdagen vår sett fra Systemutvikling – samt et utvalg av produktene vi med stolthet skaper sammen – for sammen gjør vi det bedre.  

Norges beste mobilbank

Vi jobber hver dag for at vår mobilbank skal være på topp i Norge, og er stolte over at den i skrivende stund har den beste samlede score i Appstore og Google Play for alle mobilbanker.

Vårt fokus dekker hele spekteret: fra en enkel og sikker innlogging, til kundevennlige og nyttige tjenester inne i selve løsningen. Ansvaret for utvikling av mobilbanken er delt i flere av de tverrfaglige teamene, og i teamene jobbes det med alt fra API-utvikling til UX og moderne webutvikling.

På teknologisiden er mobilbanken bygget opp på et fundament av .Net Core og React, og ellers er vi hele tiden på jakt etter teknologi som hjelper oss å nå målene våre på en god måte. 

Mobilbanken
Vi var først ute i landet med pushvarsling på efaktura. (Foto : Sparebanken Vest)

Åpne API-er og skyarkitektur

På backend-siden jobber vi aktivt med å bygge opp og eksponere API-er som kan åpne opp banken for våre samarbeidspartnere. Denne retningen kalles ofte for Open banking, og det kan du lese mer om på spv.no

Det er spennende å se mulighetene dette gir Sparebanken Vest til å utvikle innovative tjenester, og ta aktivt del i nyskapingen som ruller over FinTech-byen Bergen.

Når vi gjør tjenestearkitekturen vår stadig mer uavhengig er dette ikke bare for å åpne opp for eksterne samarbeid. De samme tjenestene benytter vi for våre egne løsninger, og dette gjør det enklere for oss å jobbe effektivt på kryss av teamene våre. 

Vi har tatt i bruk mye gøy teknologi i dette løftet, og noe av det vi nå bruker til API-arbeidet er Azure, Kubernetes, CircleCI, OpenAPI, Dredd og Terraform.

Sikkerhetsteamet
Team Sikkerhet i arbeid. Teamet har ansvar for alt tilknyttet innlogging, autentisering og andre sikkerhetsrelaterte områder. (Foto : Sparebanken Vest)

Nasjonale initiativer

Selv om vårt hovedfokus alltid har vært Vestlandet, så har vi den siste tiden også lansert produkter som strekker seg over hele landet.

Utviklingsavdelingen vår er en sentral bidragsyter til Sparebanken Vest sin egen nysatsning, den rene mobilbanken Bulder Bank. Her jobber vi sammen med Bulder-teamet for å få en ny, og annerledes utfordrer-bank på luften. 

Vi leverer også likviditetstjenesten Buffer – et produkt som gir bedrifter tilgang til penger basert på utestående fakturaer. Dette gjøres gjennom avanserte algoritmer og kalkuleringer gjennom kobling av Buffer direkte med bedriftens skybaserte regnskapssystem.

Vi har også et tett samarbeid med FinTech-selskapet Folio, der Sparebanken Vest leverer banktjenestene. De jobber under slagordet «Bankkontoen som gjør regnskapet for deg», og får dekket sine bankbehov gjennom våre API-er.

Bulder Bank, Buffer og Folio er alle eksempler på godt lagarbeid, der vårt faglig sterke miljø bidrar i samarbeidsprosjekter som omfatter finans, teknologi og gode kundeopplevelser.

Utvikling av Buffer
Bedriftsmarkeds-teamet utvikler Buffer. (Foto: Sparebanken Vest)

Effektiv behandling av kundesaker

Det er viktig for Sparebanken Vest at kundene våre får oppfylt sine behov innen forventet tid, og vi på Systemutvikling er sentral i utvikling av arbeidsflater som sikrer kvalitet i kundeoppfølgingen.

En av flatene bygger vi på Microsoft sin CRM skyløsning, og ser hele tiden etter nye måter å hjelpe våre dyktige rådgivere til å yte god hjelp til kundene våre.

Vi jobber også med prosesstyringssystemet K2 der vi utformer prosesser for å effektivisere saksflyten. Mange av prosessene automatiserer vi også med bruk av roboter, slik at rådgiverne kan fokusere på oppgavene som gir mest kundeverdi. 

Alle våre interne rådgiverløsninger bygges i moderne webstack, tilsvarende løsningene vi lager til bankens kunder.

Kundeflyt-teamet i arbeid
Team Kundeflyt bygger arbeidsprosesser for kundebehandlerne. (Foto: Sparebanken Vest)

Tilgjengeliggjøre data

Data er vår tids gull, og i systemutvikling har vi et stort kunnskapsmiljø som jobber innen fagfeltet datavarehus. Blant disse utviklerne jobbes det med gullgraving i mange ulike kilder, der målet er å hente ut treffsikker informasjon i Sparebanken Vest sitt innsiktsarbeid.

I tillegg til å levere forståelse, innsikt, analyser og prediksjoner er vi også tungt involvert i bankens risikoarbeid, der utviklerne fra systemutvikling bidrar med modell-utvikling og kredittscore.

Før dataene foredles og visualiseres via Power Bi og Power Apps, blir de bearbeidet ved hjelp av Microsofts DvH-teknologi som MS-SQL, SSRS, SSAS, SSIS. R og Python er også noen av teknologiene vi bruker i DvH-arbeidet vårt. 

Datavarehuset sin standup
Team Datavarehus på sin daglige standup. (Foto: Sparebanken Vest)

Vi jobber med morgendagens banktjenester idag

Som utvikler i Systemutvikling får du være med å påvirke hverdagen til kundene våre både lokalt på Vestlandet og i resten av landet. Ønsker du å lære om mer hvordan det er å jobbe med morgendagens banktjenester i Sparebanken Vest?

Flere artikler om miljøet vårt finner du her: https://www.spvnyheter.no/tag/systemutvikling/

Kommenter artikkelen nedenfor: