Deltakerne i Bergens første Hackaton har 24 timer på seg til å presentere morgendagens løsninger. Med mentorer fra blant andre IBM, Deloitte Digital, Bergen kommune og Sparebanken Vest i ryggen. (Foto: Nils Olav Sæverås)
Deltakerne i Bergens første Hackaton har 24 timer på seg til å presentere morgendagens løsninger. Med mentorer fra blant andre IBM, Deloitte Digital, Bergen kommune og Sparebanken Vest i ryggen. (Foto: Nils Olav Sæverås)

Sparebanken Vest er med når unge utviklere, designere og entreprenører er samlet i Media City Bergen for å utvikle fremtidens løsninger, enten det er for kommunale tjenester, eller for morgendagens banktjenester.

Deltakerne i Hackaton har 24 timer på seg til å presentere morgendagens løsninger. Da har de også muligheten til å jobbe natten igjennom, men det er ikke sikkert at det er de som er trøttest på onsdag formiddag som stikker av med førstepremie på 20 000 fra Bergen Kommune, eller en like stor førstepremie fra Sparebanken Vest, avhengig av oppgavevalg.

Finansbyråd Dag Inge Ulstein trakk opp de helt store linjene da han presenterte Bergen kommunes oppgave, han ønsket seg at deltakerne skulle komme opp med en løsning som kan bringe Bergen kommune nærmere bærekraftmålene, eller rett og slett «en bedre verden». Og dersom man ville begynne med noe mindre, en løsning for å få Bergen kommunes tusen offentlige bygg til å samhandle bedre.

Nye bank-tjenester

Banksektoren er også en del av morgendagens løsninger. Et viktig område i morgendagens bankløsninger er «open banking». Eirik Eidem i Sparebanken Vest forklarer «open banking» med at bankdata gjøres tilgjengelig til autoriserte aktører gjennom APIer. Dette åpner muligheter for helt nye tjenester i fremtiden.

Kan vi tenke oss at du får et kart over helgens pengebruk ved å koble betalingsinformasjonen din til en karttjeneste?

Ved åpningen av Hackaton 2017 i Media City Bergen presenterte virksomhetsarkitekt Harald Bjorøy i Sparebanken Vest noen muligheter for ny tjeneste-utvikling, men stilte samtidig deltakerne ganske fritt, slik også Bergen kommune gjorde.

– Kan vi tenke oss spesialiserte banktjenester, løsninger rettet mot enkeltgrupper slik som studenter eller barn? Kan vi tenke oss banktjenester der vi slipper å ha hodet ned i en skjerm for å flytte pengene våre, at for eksempel talekommunikasjon med tjenester som Siri eller Amazon Echo gjør den samme nytten?

Eller kan vi tenke oss at du kan lage et kart over helgens pengebruk ved å koble betalingsinformasjonen din til en karttjeneste? Eller kan vi tenke oss noe helt annet?
Virksomhetsarkitekt Harald Bjorøy i Sparebanken Vest har sammen med en gruppe teknologer i banken gjort simulerte data og API’er tilgjengelige for deltakerne på Hackaton 2017, slik at de kan komme opp med produkter som ligner fremtidsscenariene ovenfor.

Den nye «like»-knappen

– Hva er den ultimate løsningen Hackaton-deltakerne kan levere til Sparebanken Vest?

Sparebanken Vest på Hackaton med virksomhetsarkitekt Harald Bjorøy, systemutvikler Henrik Gundersen, virksomhetsarkitekt Lars Madsen og konseptutvikler Åsne Ådland-Dale.
Sparebanken Vest på Hackaton med (f. h) virksomhetsarkitekt Harald Bjorøy, systemutvikler Henrik Gundersen, virksomhetsarkitekt Lars Madsen og konseptutvikler Åsne Ådland-Dale.

 Om det kan bli skapt en levedyktig løsning som forbedrer måten vi driver bank på, så ville det ha vært det ultimate. Uansett så er vi med for å være en del av miljøene rundt oss, enten det er teknologi-, utvikler- eller næringslivsmiljøer, sier virksomhetsarkitekt Harald Bjorøy i Sparebanken Vest.

At Hackaton kan være en fruktbar arena for utvikling, er uansett bevist for lengst. Spør bare Mark Zuckerberg. Et av de mest vellykkede elementene i Facebook-universet ble utviklet under en Hackaton i 2007. Hvilken? Like-knappen. Den vi gjerne ser at du bruker dersom du oppdager denne saken i sosiale medier.

Kommenter artikkelen nedenfor: