Thea, Silje og Josefine spiller til daglig på henholdsvis Sandviken, Fyllingsdalen og Sotra, men synes det er topp å spille med de mest motiverte jentene på Toppfotballsamarbeid Vest.

– Selvsagt drømmer jeg om å komme på landslaget, sier Silje Moberg Hjørnevik (15 år).  Satsingen Toppfotballsamarbeid Vest, der Sparebanken Vest er samarbeidspartner, bidrar til at hun kommer flere steg og mange pasninger nærmere målet. I denne satsingen vil de beste fotball-jentene fra hele Hordaland bli utfordret på en måte som de ikke nødvendigvis blir i sine egne klubber.  

Silje Moberg Hjørnevik i Fyllingsdalen IL satser på fotballen og prioriterer den foran andre aktiviteter, selv om hun er akkurat i den alderen hvor faren for frafall fra kvinnefotballen er aller størst. At hun nå får rammer som gjør at hun kan utvikle seg videre i en periode der mange lagvenninner gir seg, det har Toppfotballsamarbeid Vest en del av æren for.

Bærebjelken og initiativtakeren i samarbeidet er IL Sandviken Toppfotball. Toppklubben samarbeider med 10 store klubber i Hordaland og Sogn og Fjordane om denne satsingen. De er sammen om å utvikle kjernespillerne, både for at disse skal kunne utvikle seg til toppspillere, og for at de skal kunne gi tilbake til egne lag.

Lagleder Kine Lunde fra Nore Neset i Os har sett fremgang både for de mest motiverte spillerne og for Os-lagene generelt etter at kvinnefotball-lagene på Os ble en del av Toppfotballsamarbeid Vest.

Sandviken har vært i Norges-toppen i flere tiår, og ligger akkurat nå på tredjeplass i toppserien. Sandviken er dermed den naturlige klubben å søke seg til for de beste spillerne. Når dette nå skjer gjennom Toppfotballsamarbeid Vest, så får jentene anledning til å beholde tilknytningen til sine lokale klubber, samtidig som de de utvikler seg på treningssamlingene der de møter de beste fra andre klubber. Noen ganger får de også trene med A-lags spillere fra Sandviken.   

Sparebanken Vest er en stolt samarbeidspartner av Toppfotballsamarbeid Vest, gjennom bankens samfunnsnyttige midler. Derfor skrev SPV Nyheter om Toppfotballsamarbeid Vest allerede da tiltaket startet opp i fjor sommer.

På samling et år senere, i utviklingsakademiet til Toppfotballsamarbeid Vest, ser vi resultatene i praksis. Jenter fra hele Hordaland bryner seg på de beste fra hele regionen i en systematisk treningsøkt der strategi, helhetlig trening og fotballforståelse vektlegges like mye som den rene kamptreningen. Samling blir ledet av prosjektleder for akademiet Thomas Lyngbø, med Camilla Hovden fra FK Fyllingsdalen som gjestetrener.

Treningsøkten er ikke over før spillerne også har fått en systematisk gjennomgang av økten i etterkant, fra prosjektleder for akademiet Thomas Lyngbø.

I tillegg til samlinger av den typen vi er med på, så driver Toppfotballsamarbeid Vest også Eliteakademiet der de eldste spillerne deltar. Det tredje elementet i samarbeidet er Rekruttakademiet, et tilbud som foregår ute hos i samarbeidsklubbene.

I tillegg til Silje får vi også ta Thea og Josefine til siden i pausen. Jentene er enige om at Toppfotballsamarbeid Vest bidrar til en utvikling som styrker den jobben som gjøres i egen klubb.

– Det å spille med andre som ønsker å komme langt i fotballen, det er helt uvurderlig. Her får vi trene med andre jenter som prioriterer fotballen, noen som er eldre enn oss og dermed sterkere enn oss, forteller jentene samstemt.

Toppfotballsamarbeid Vest gir ikke bare økt samarbeid i jentefotballen i regionen, det gir også økt samarbeid mellom lokalklubbene. Slik som i Os, der Nore Neset Fotball og Os Fotball har gått sammen om å få sine beste jenter med på disse samlingene. Lagleder Kine Lunde i Nore Neset er en av de mange i lokale støtteapparat som stiller opp.

– For oss har dette blitt et viktig supplement til det arbeidet som gjøres lokalt. Vi er så avhengige av at de som har kommet lengst i utviklingen blir utfordret og stimulert, slik at de fortsetter med fotballen. Hvis de mest ivrige mister motivasjonen eller bytter klubb, fører det veldig ofte til at lag for spillere i alderen 15-17 år oppløses, sier lagleder Kine Lunde.

Hun forteller at man ønsker at de som har kommet lengst i sin utvikling, skal kunne veksle mellom opplevelsen av å bli utfordret, å være komfortabel, og å kunne dominere.

Gjestetrener Camilla Hovden fra FK Fyllingsdalen oppsummerer treningen sammen med Sandvikens hovedtrener (og talent-speider) Jan Patrik Hansson.

– Du får ikke alle deler av disse opplevelsene kun i eget lag. Derfor er det viktig med samlingene til Toppfotballsamarbeid Vest, der også de beste og mest ivrige kan kjenne på følelsen av å bli utfordret. Det samme gjelder for de lokale trenerne som deltar i prosjektet. De får også faglig fornyelse, forteller laglederen.

De aller beste, de får også anledning til å hospitere med Sandviken på lagets faste treninger. Det er et ekstra nåløye, men de som kommer gjennom det vet at neste steg kan være en plass i toppklubbens stall.

Sandvikens hovedtrener Jan Patrik Hansson observerer treningssamlingen fra sidelinjen nettopp med tanke på å finne de riktige kandidatene til å hospitere med Sandviken.

– I Sandviken ser vi allerede resultater av Toppfotballsamarbeid Vest. Jentene blir mer stimulert, fordi de får bedre og mer systematisk trening, der også toppspillerne får utfordret seg selv. Vi ser at mange tar veldig store steg i løpet av disse samlingene.

– Samtidig er vi også veldig bevisst på at en del av målet må være at jentene skal ha det gøy med fotballen lengre, sier Hansson før han må rive seg løs og årvåkent følge morgendagens Sandviken-talenter. 

Kommenter artikkelen nedenfor: