«Relase and empower the productive poor» 

– Mikrofinans er den beste måten å hjelpe fattige på, sier Arne Kåre Sylta. Til daglig jobber han som forvalter i Sparebanken Vest. På fritiden driver han og flere kolleger mini-sparebank i et av Afrikas fattigste land.

Idéen til å starte selskapet kom da Nobels fredspris ble tildelt Mohammad Yunus og Grameen Bank i 2006. Økonomen Yunius er grunnleggeren av konseptet mikrokreditt, og banken hans startet med å gi lån til fattige som ikke ville fått lån i en vanlig bank. – Det var da det gikk opp for meg at jeg kunne bruke min kompetanse til å hjelpe fattige i utviklingsland, sier Sylta.

I 2008 startet bankmannen fra Bergen Hauge Micro Finance sammen med flere andre medarbeidere i Sparebanken Vest. Sammen ønsket de å hjelpe fattige i Burundi til å få muligheten til å skape verdier og arbeidsplasser.
Selskapet er sterkt forankret i verdiene fra Hans Nielsen Hauge – som de har lånt navnet fra. «Release and empower the productive poor», er visjonen de jobber etter.

Landet Burundi øst i Afrika er mest kjent for sult og borgerkrig – men Sylta er mer opptatt av mulighetene som ligger hos innbyggerne selv.

– Mange som lever i fattigdom, har gode forretningsideer, men få muligheter til å sette dem ut i live. Vi kan hjelpe dem både med å bygge kompetanse og gi finansielle tjenester, sier Sylta.

Hauge Micro Finance ble startet på privat initiativ. Men siden oppstarten har Sparebanken Vest bidratt med både finansiell støtte, IT-utstyr og andre gaver. Julen 2018 fikk de en gave på 80 000 kroner fra de ansatte i Sparebanken Vest gjennom årets julekalender, hvor medarbeiderne selv fikk velge hvilket prosjekt de ville støtte.

Siden starten har Hauge Micro Finance opplevd at det er stor etterspørsel etter banktjenestene de kan tilby.

– Vi har opprettet filialer i fem provinser med 34 ansatte, vi har lånt ut nærmere 10 millioner kroner, og har mer enn 13 tusen kunder. Sylta avviser kontant at det ligger stor risiko i å låne ut penger til fattige. – Det er under 2 % som ikke betaler lånene sine ihht til avtalen, forteller han. – Før vi kom sa Sentralbanken at rentesatsen for lån i lite sentrale strøk er 25 % pr måned. Det er stor glede og belønning å oppleve gleden og suksessen til våre kunder over våre løsninger, og å se at den etiske forståelsen og standarden blir bedre, sier Sylta.

Åpner ny filial og statuerer eksempel på bærekraft

Hauge Micro Finance åpner ny filial i provinsen der flest mennesker er underernært, og blir eneste mikrofinans der med fokus på de fattige. I enden av markedet i byen flyter søppelet. Et berg, der bildet over viser deler av berget.
– For å gjøre vår tilstedeværelse kjent på en positiv måte fjernet vi alt bosset i byen med lastebiler til et dertil egnet sted, forteller Sylta. – Gjett om Guvernøren og folket satte pris på det? Moro å være på giversiden og skape glede. Dette er en helt ny måte å skape fokus på miljø, til beste for kloden vår og menneskene her. HMF har i tillegg besluttet at det ikke lånes ut penger til prosjekter og bedrifter som driver forurensning og forsuring av miljø, samfunn og mennesker, sier Sylta.
 
 

Kommenter artikkelen nedenfor: