– Skraping er en naturlig del av et skips liv, men også en potensiell miljøbombe, sier Ragnhild Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest. Nå signerer vi to initiativ for å stoppe denne ulovlige praksisen og bremse klimagassutslipp i skipsfart. Foto: Naquib Hossain/Flickr/CC BY-SA 2.0.

Poseidon Principles og Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) er to initiativ i finansverdenen som har som mål å skape en mer bærekraftig skipsfart. Når vi som bank signerer på disse initiativene, forplikter vi oss til å stille klimakrav til rederikundene våre før de får lån.

– Vi jobber med bærekraft i alle ledd og som bank er det viktig at vi tar vår del av ansvaret for å få til et grønt skifte i skipsfarten. Vi skal gjøre vårt for å fremme klimamålet som International Maritime Organization har satt om å redusere shippingbransjens klimagassutslipp med 50 prosent innen 2050, sier Ragnhild Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest.

Første sparebank ut

Poseidon Principles er en metode der banker skal måle klimaavtrykket i sin egen shippingportefølje. Resultatet av målingene publiseres hvert år.

Flere av verdens ledende shippingbanker står bak dette initiativet som ble lansert i sommer. Siden det har flere banker kommet til. Sparebanken Vest er den første sparebanken som forplikter seg til å følge prinsippene.

– Når flere banker går sammen om å iverksette disse tiltakene, kan vi faktisk få til en endring. Jeg håper at åpenhet vil motivere oss og andre banker til å satse på utlån til rederier som har skip med mindre utslipp og ambisiøse bærekraftsmål, sier Fresvik.

Resultatet av målingene vil også ha en bevisstgjørende effekt som gjør at Sparebanken Vest kan lage en god strategi for hvordan vi kan få en mer bærekraftig portefølje, legger hun til.

Miljøvennlig skraping av skip

RSRS dreier seg om resirkulering av skip. Vi har allerede rutiner som sier at våre rederikunder må gå god for at de vil skrape skip på en bærekraftig måte i henhold til enten Hong Kong International Convention eller EU Ship Recycling Regulation før de kan få lån fra Sparebanken Vest. Ved å signere på RSRS-initiativet, blir dette enda mer forpliktende.

– Skraping er en naturlig del av et skips liv, men også en potensiell miljøbombe. Sparebanken Vest vil for eksempel ikke ha noe å gjøre med verstingene som driver med uetisk beaching – der skip demonteres rett på en strand under usikre forhold for arbeiderne og med stor fare for farlig utslipp, sier Ragnhild Fresvik.

Vil du vite mer?

Kommenter artikkelen nedenfor: