Jonsvoll Sparebanken Vest

Gjennom en omfattende analyse har det internasjonale analyseselskapet MSCI oppgradert Sparebanken Vest fra AA til klassifiseringen AAA, noe som er øverste nivå.

MSCI er et av de mest anerkjente analysebyråene innen evaluering og kategorisering av bedrifters bærekraftsarbeid. Analyseselskapet trekker blant annet frem bankens selskapsstyring og grønn finansiering som ledende målt mot sammenlignbare banker og finansinstitusjoner.

– Vi har tatt ledertrøyen for å utvikle vestlandsregionen som ledende på bærekraft, og vi har mål om at innen 2040 skal Sparebanken Vest ha netto null i utslipp. Vi har over flere år gjort flere grep og gjennomført flere tiltak innenfor egen drift, vår verdikjede og for å utvikle utlånsporteføljen vår i grønn retning. Blant annet forplikter alle våre største norske leverandører seg til klimanøytralitet. Bærekraft er konkurransekraft, og går rett i kjernen av vår virksomhet for finansiering og risikostyring, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Jan Erik Kjerpeseth
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

For over ett år siden ble Sparebanken Vests første bransjespesifikke mål for bedriftsmarkedsporteføljen etablert i 2020, og målene er også nylig justert for å speile og være i samsvar med EU-taksonomien. Det er også etablert tilsvarende mål for både utlånsporteføljen, og sparing og plassering i personmarkedet. Sommeren 2020 hentet banken sin første grønne obligasjon, en obligasjon som ble betydelig overtegnet. Banken har siden plassert ytterligere grønne obligasjoner til gunstige vilkår som har gitt en langt bredere investorbase.

– Vi har ambisiøse mål for alle områder av bankens virksomhet, og de nærmeste månedene tar vi flere neste steg ved å blant annet styrke datainnhentingsarbeidet, sier Kjerpeseth.

Les mer: Sparebanken Vest har halvert klimaavtrykket på to år

Kommenter artikkelen nedenfor: