Hos oss er kundene bankens desidert største eier. Gjennom de siste ti årene har vi sammen skapt 959 millioner kroner til styrking av lokalmiljø og verdiskapning på Vestlandet.

Og fra 2020 foreslår styret i Sparebanken Vest at du som kunde skal få utbetalt kundeutbytte.

– Det er en glede for oss å kunne gi enda mer tilbake til de 290 000 lojale kundene våre. Det er dette banken er til for, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

En familie kan få inntil 16 000

Familier som har både sparepenger og lån hos oss vil kunne få inntil 16 000 i årlig kundeutbytte. Summen er avhengig av bankens resultat og hvor mye du har i lån og sparepenger. Her kan du se noen eksempler på hvordan det vil bli regnet ut:

Eksempler kundeutbytte

Eksemplene er basert på at kunden har lån og innskudd, som vist her, for hele kalenderåret.

Fortsetter å dele ut gavemidler

Hadde vi hatt ordningen med kundeutbytte gjeldende for 2018, ville den totale potten til kundeutbytte for 2019 vært på drøye 300 millioner kroner. Da hadde banken fremdeles hatt 150 millioner kroner til Vestlandsutbytte (gaver), som er på nivå med de siste årenes utbetalinger.

– Dette er sparebankmodellen i praksis. Kundeutbyttet er i tråd med grunnverdiene til sparebankene. Vår forretningsmodell gjør det mulig å nå gi både kundeutbytte og gaver til allmennyttige formål, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

Nøkkeltall og fakta om kundeutbytte

  • Alle SPV-kunder vil få utbetalt kundeutbytte, også bedriftskunder, lag og foreninger.
  • Du kan få kundeutbytte basert på inntil 2 millioner kroner i lån og 2 millioner kroner i innskudd.
  • En familie med 4 millioner kroner i lån og 4 millioner kroner i innskudd kan få utbetalt 16 000 kroner – det vil si 8 000 pr. 4 mill. i lån og 8 000 kroner pr. 4 mill. i innskudd.
  • Hvis du har blitt kunde i løpet av året, vil beregnet kundeutbytte være basert på hvor lenge du har vært kunde. En ny kunde fra 30. juni vil for eksempel oppnå 50 prosent av maks beløp.
  • Hvis du har avsluttet kundeforholdet i løpet av perioden, vil du fremdeles få utbetalt kundeutbytte.
  • Kundeutbytte første gang baseres på regnskapet og årsresultatet for 2019 med utbetaling i andre kvart 2020.
  • Basert på bankens resultat for 2018 ville samlet kundeutbytte vært drøye 300 millioner kroner. Vi ville fremdeles hatt ca. 150 millioner kroner igjen til Vestlandsutbytte (gaver).
  • Generalforsamlingen bestemmer størrelsen på totalbeløpet som skal deles ut etter forslag fra styret.
  • Innføringen av kundeutbytte godkjent av styret i SPV, men skal endelig vedtas i ekstraordinær generalforsamling 6. september 2019 og godkjennes av Finanstilsynet.

Sterkt resultat og god vekst

I dag presenterer vi også et historisk godt resultat for andre kvartal for Sparebanken Vest. Vi har i andre kvartal et resultat før skatt på 795 millioner kroner, opp fra 630 millioner kroner samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen er på 14,1 prosent når vi justerer for en engangseffekt med kjøp av Jonsvollskvartalet.

 

Kommenter artikkelen nedenfor: