– For oss er det viktig å stille opp for regionen og kundene våre i en krevende tid. Derfor er vi svært glade for at generalforsamlingen i Sparebanken Vest denne uken valgte å opprettholde kundeutbytte. Vi skal strekke oss langt for at kundene våre og regionen vår skal gå en så trygg økonomisk fremtid som mulig i møte, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Kundeutbytte er helt i tråd med grunnverdiene til sparebankene, legger han til.

– 60 prosent av Sparebanken Vest er eid av kundene. Da er det helt naturlig at også store deler av overskuddet som vi skaper sammen med kundene våre skal komme dem til gode.

3200 kroner i gjennomsnittlig kundeutbytte

Kundeutbytte er kundens andel av overskuddet til Sparebanken Vest. Selve summen som blir utbetalt til den enkelte er basert på:

  • Hvor mye du har i lån og innskudd
  • Vårt resultat som bank
  • Hvor lenge du har vært kunde i det gjeldende året.

I snitt så vil Sparebanken Vest utbetale 3200 kroner i kundeutbytte pr. boliglån.

– Vi er opptatt av å ta tydelig samfunnsansvar og som sparebank har vi anledning til å gjøre dette på en annerledesmåte enn forretningsbankene – nemlig ved å dele ut kundeutbytte og samfunnsnyttige midler til Vestlandet, sier han.

Les mer om kundeutbytte på spv.no.

Styrken i sparebankmodellen

I tillegg til kundeutbytte, vil Sparebanken Vest også dele ut 89 millioner kroner som gavemidler til allmennyttige formål i løpet av 2020.

– I disse ekstraordinære tider skal vi gjøre det vi kan for å styrke lokalsamfunn og verdiskaping på Vestlandet. Vi skal fortsette å ta samfunnsansvar og være en sterk samfunnsaktør i regionen vår – også i urolige tider, sier Kjerpeseth, som er glad for at så mange velger sparebankmodellen.

Etablerer Korona-fond på 100 millioner kroner til støtte for frivillige lag og foreninger på Vestlandet

Kommenter artikkelen nedenfor: