Er du en av de som kjenner endringene i arbeidsliv og ledelse på kroppen?

Mastermodulen «Brytningstid» på NHH har søknadsfrist 1. september.

Programdirektør Tore Hillestad leder «Brytningstid»-programmet for ledere, fagspesialister og nøkkelpersoner i de tre Vestlands-fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. (Foto: Sparebanken Vest)
Programdirektør Tore Hillestad leder «Brytningstid»-programmet for ledere, fagspesialister og nøkkelpersoner i de tre Vestlands-fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. (Foto: Sparebanken Vest)

Mastermodulen «Brytningstid» på NHH tar for seg omstillings-, innovasjons- og endringsverktøy for bedrifter og organisasjoner, i en tid der endringstakten er høyere enn noen gang. Første kull er snart i mål. Dersom du ønsker å bli en del av det neste kullet så er søknadsfristen 1. september. Programmet er delfinansiert av Sparebanken Vest – Samfunnsnyttige midler. 

Programdirektør Tore Hillestad leder «Brytningstid»-programmet for ledere, fagspesialister og nøkkelpersoner i de tre Vestlands-fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Det kullet som nå avslutter på senhøsten har vært preget av stor tverrfaglighet deltakerne imellom. Vi har tro på at når folk fra små og store bedrifter deler erfaringer, når mennesker fra næringslivet og fra offentlig virksomhet møtes, så vil man utfordre egne tankesett og egen forretningslogikk.

Thora Lou Haavik foreleser om hvordan å identifisere komplekse adaptive endringer. Det handler om å se den kommende bølgen før den treffer. (Foto: Sparebanken Vest)
Thora Lou Haavik foreleser om hvordan å identifisere komplekse adaptive endringer. Det handler om å se den kommende bølgen før den treffer. (Foto: Sparebanken Vest)

– Det er en av grunnene til at vi har ønsket at deltakerne skal være en mangeartet heller enn en homogen gruppe. Ønsket om tverrfaglighet og et bredt spekter har også preget temavalgene våre, sier Tore Hillestad.   

Olje-turbulens og digitalisering

NHHs mastermodul «Brytningstid» er delfinansiert av Sparebanken Vest. Omstilling og innovasjon vil være overskriften også for det nye programmet, som starter opp i november. Siden modulen tar for seg den moderne endringstakten, regner Tore Hillestad med at det vil komme noen nye momenter til i programmet.

– Det kan være naturlig å se nærmere på fintech-klyngen sitt bidrag til nærings- og teknologibyen Bergen. Et annet mulig case er turbulensen i oljebransjen, et tredje kan være digitaliseringen av Bergen kommune. Alt dette er elementer vi vurderer, der vi kan anvende teoriene våre på faktiske Vestlands-bedrifter, sier Tore Hillestad.

«Brytningstid»-programmet innebærer 8 samlinger fordelt over 1 1/2 år. En av disse vil være en utenlandssamling. For det første kullet gikk denne turen til San Francisco.

– Vi besøkte både Berkeley og Stanford universiteter. I tillegg kunne deltakerne også velge seg ut de miljøene som var mest relevant for dem.

Stor variasjon i bransjer og virksomheter

De 34 deltakerne på første kull fungerer allerede som ledere eller fagspesialister i bedrifter, organisasjoner eller offentlig virksomhet på Vestlandet. Variasjonen er stor, fra store selskaper som TV2, til mindre energiselskaper og helseforetak, og til de to vi snakket med under siste samling før sommerferien, Laura Ve i byutviklings-avdelingen i Bergen kommune og Hilde Grinde fra kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

– Sett fra mitt ståsted i kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, der vi veileder mange ulike bedrifter og gründere i vårt område, så er det påkrevd å ha en så stor verktøykasse som mulig for å møte utfordringer i en verden i endring. Her får vi både konkrete verktøy innen blant annet organisasjonskultur og endringsledelse, samtidig som vi ser samfunnsendringer i et større perspektiv, sier forretningsutvikler Hilde Grinde fra kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

Laura Ve i byutviklings-avdelingen i Bergen kommune og Hilde Grinde fra kunnskapsparken i Sogn og Fjordane representerer det offentlige i den tverrfaglige mastermodulen. (Foto: Sparebanken Vest)
Hilde Grinde fra kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Laura Ve i byutviklings-avdelingen i Bergen kommune representerer det offentlige i den tverrfaglige mastermodulen. (Foto: Sparebanken Vest)

Laura Ve i byutviklings-avdelingen i Bergen kommune merket seg noen mentalitetsforskjeller når det gjelder oppstarts-bedrifter under studieturen til San Francisco.

– Det er mange flere nyetableringer der borte, og noe av grunnen til det er at man ikke er så engstelige for å feile. Om man feiler så er det noe man lærer av og som man vokser på, ikke noe som blir hengende ved deg.

– Dette er ikke bare noe man sier, jeg hadde virkelig et inntrykk av at det er noe som preger kulturen, sier «Brytningstid»-deltakeren. 

Søk om studieplass her 

Kommenter artikkelen nedenfor: