Gavemidler til ROS fra Sparebanken Vest
Sparebanken Vest overrasket ROS med to millioner kroner i gavemidler denne uken. Fra venstre; Kristin Børresen, Monica Lindberg, Line Orvedal, Nina Hvidsten og Marianne Clementine Håheim i ROS. Cecilie Thømt Baldersheim, Giske Eggen og Simen Aarskog er fra Sparebanken Vest. Foto: Kaya Meby Steen.

– Hvis vi ved hjelp av forebyggende innsats og tidlig hjelp kan unngå at alvorlige sykdomsforløp får utvikle seg, kan vi spare mange mennesker for store lidelser – og samfunnet for store kostnader. Tidlig, riktig og nok hjelp er avgjørende for at mennesker skal slippe å miste år av livet til disse lidelsene, sier Marianne Clementine Håheim, interessepolitisk rådgiver i ROS.

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser – er en interesseorganisasjon for alle som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Sprengt kapasitet i helsevesenet

Spiseforstyrrelser blant barn og unge har hatt en dramatisk økning på hele 62 % fra 2019 til 2021. Henvendelsene har blitt mer alvorlige og sammensatte, samtidig som kapasiteten i psykisk helsevern er sprengt. Situasjonen omtales av fagpersoner i behandlingsapparatet som kritisk.

– Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske lidelser som kan ha skadevirkninger både fysisk, psykisk og sosialt. Et gjennomsnittlig sykdomsforløp er på 6–7 år, sier Håheim.

Støtten fra Sparebanken Vest gjør at ROS endelig kan realisere prosjektet som de har jobbet med siden 2019, og som de har sett et økende behov for i de senere år, fortsetter hun.

Nina Hvidsten, Marianne Clementine Håheim og Cecilie Thømt Baldersheim. Foto: Kaya Meby Steen

Skal lage et verktøy for trygg kommunikasjon

– Midlene gir oss mulighet til å gjøre et dypdykk og skape noe helt nytt på feltet forebygging og tidlig hjelp. Som organisasjon vil vi få et kompetanseløft på brukerdrevet innovasjon, som vil ha mye å si for framtidens lavterskeltilbud i ROS, sier hun.

Prosjektet som ROS skal benytte brukerdrevet innovasjonsmetodikk til å utvikle et verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp. Verktøyet vil kunne brukes av alt fra foreldre og omsorgspersoner til lærere og trenere.

Mektig imponert over ROS

Fra før har ROS vært én av de frivillige organisasjonene som har fått midler gjennom Sparebanken Vest-ansattes julekalender. Den gangen var det rådgiver ved Lagunen-kontoret, Cecilie Thømt Baldersheim, som nominerte organisasjonen.

– Vi i Sparebanken Vest har fulgt ROS over en lengre periode og er mektig imponert over arbeidet som de gjør. Vi er veldig glad for å kunne støtte dette banebrytende prosjektet og håper at det vil bidra til at unge som sliter med spiseforstyrrelser skal bli fanget opp tidligere enn det som ofte skjer i dag, sier Simen Løland Aarskog, konserndirektør for personmarked region sør i Sparebanken Vest.
Han forteller at banken har et særlig fokus på mental helse og det at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår.

Deler av overskuddet

ROS har tidligere fått 350 000 kroner fra Ildsjelfondet til Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest til å utrede prosjektet, som de nå skal gå i gang med. Stiftelsen Damm bidrar også med 1,4 millioner kroner til prosjektet.

– Som sparebank så deler vi av overskuddet vårt med folk og organisasjoner på Vestlandet. Vi håper på flere søknader fra organisasjoner som tar tak i viktige samfunnsutfordringer som dette, sier Løland Aarskog.

Les om Cecilie Thømt Baldersheims forhold til ROS i denne BT-artikkelen

Kommenter artikkelen nedenfor: