Elever fra 5. og 7.-klasse ved Slettebakken skole tar imot gaven fra Sparebanken Vest
Elever fra 5. og 7.-klasse ved Slettebakken skole tar imot gaven fra Sparebanken Vest (Foto: Sparebanken Vest).

I Slettebakken-området har skole-elevene hele ni idretter å boltre seg i etter skoletid, i prosjektet LIM. Det er et prosjekt som har mange venner, og Sparebanken Vest er blant dem.

Forbilde for andre bydeler

Styreleder i den lokale idrettsklubben SK Trane, Arild Hovland, hadde idéen og er fortsatt primus motor for prosjektet, et tiltak som andre bydeler nå ser på som et forbilde for inkluderings- og aktivitetstiltak i Bergen.

– Vi blir sultne av å spille innebandy, så da er det bra at det er mat etterpå, sier barna som tar plass ved pianoet.
– Vi blir sultne av å spille innebandy, så da er det bra at det er mat etterpå, sier barna som tar plass ved pianoet (Foto: Sparebanken Vest).

– Slettebakken har hatt noen utfordringer knyttet til at området har mange flerspråklige familier, og det har også vært medvirkende til dårlig plassering i levekårsundersøkelsen.

Jeg har i mange sammenhenger sett hvordan idrett medvirker til mestring og inkludering, og tenkte at Slettebakken må være det perfekte stedet å prøve ut idrett som et aktivt inkluderings- og aktivitetstiltak.

– Perfekt blant annet fordi det finnes haller og anlegg for så mange ulike idretter i gangavstand fra Slettebakken skole, sier Arild Hovland.

Tilbud i ni idretter

Resultatet er at elever i 5.- til 7.-klasse ved Slettebakken skole nå har et tilbud i så ulike idretter som tennis, turn, friidrett, orientering, basket, fotball, innebandy, ishockey og kunstløp etter skoletid. Før dagens idrettstime skal de gjøre lekser med pedagoger til stede, og etterpå er det matservering. Dermed er det lekser, idrett og mat, og til sammen blir det LIM. Navnet var det en av elvene som kom på, og det fikk full tilslutning med en gang.

– LIM-navnet har blitt et begrep blant ungdommene på Slettebakken. Skal du på LIM i dag, spør de hverandre, og svaret er som regel ja, forteller ildsjelen bak prosjektet.

Faktisk så er det under 10 prosent av elevene ved Slettebakken skole som ikke benytter seg av LIM etter skoletid. Og for de aller fleste av disse så er grunnen at de er opptatt med kulturaktiviteter i stedet.

Idrett og leksehjelp til alle

LIM har mange venner i Sparebanken Vest, men en av de som har et særlig hjerte for prosjektet, er IT-konsulent Jan-Erik Heggholmen. Han foreslo LIM som mottaker av bankens allmennyttige midler, og det endte med 84 000 kroner til dette unike «etter skoletid»-programmet.

IT-konsulent Jan-Erik Heggholmen (t v) foreslo LIM som mottaker av gavemidler fra Sparebanken Vest. Styreleder i SK Trane, Arne Hovland, hadde idéen til LIM og er primus motor for prosjektet.
IT-konsulent Jan-Erik Heggholmen (t v) foreslo LIM som mottaker av gavemidler fra Sparebanken Vest. Styreleder i SK Trane, Arild Hovland, hadde idéen til LIM og er primus motor for prosjektet.

– Da jeg vokste opp var jeg heldig å kunne delta på idrett og lære å spille musikkinstrument, i tillegg til at jeg hadde foreldre som kunne hjelpe med skole og lekser. Jeg synes at dette skulle være en selvfølge for alle barn, men dessverre er det ikke slik. I dag koster all form for organisert idrett penger, både i kontingenter og utstyr, sier Jan-Erik Heggholmen om hvorfor han valgte LIM da han fikk mulighet til å velge en mottaker for allmennyttige midler fra Sparebanken Vest.

– Det er ikke gitt at alle har foresatte som kan hjelpe til med skolearbeid. Det at noen da tilrettelegger for et gratis tilbud som gir barn enda litt bedre premisser for å lykkes, akkurat det vi trenger, legger han til.

Kulturtilbud neste

Nettopp kulturtilbud er neste steg for LIM, og det vil etter alt å dømme øke deltakelsen ytterligere. I tillegg håper Arild Hovland å få på plass et tilbud for Slettebakken-ungdom som er blitt for gamle til de nåværende tilbudene også.

Initiativtakeren har merket seg flere suksesshistorier fra hverdagen om LIM, historier som gjør at flere bydeler ønsker å kopiere oppskriften.

– Vi hadde en elev med på LIM som aldri hadde brydd seg om å gjøre lekser, men som fikk mye bedre leksevaner etter at han kunne gjøre hjemmearbeidet på LIM sammen med pedagogene som hjelper til der.

– For inkluderingsbiten så er det også viktig at foreldrene har mulighet til å være med som tilretteleggere. En av barna som oppleve at moren engasjerte seg i LIM, sa «jeg er så stolt av at du har fått deg jobb mamma».

– For de av de fremmedspråklige som har en tendens til å isolere seg, så har slikt betydning, mener Arild Hovland.

Den dagen Sparebanken Vest er på besøk, så er det innebandy som står på planen. Etterpå er det mat levert av IA-bedriften Beredt.

– Vi blir sultne av å spille innebandy, så da er det bra at det er mat etterpå, sier barna som tar plass rundt bordene og ved pianoet i hjørnet av klubblokalene til idrettslaget SK Trane.

Kommenter artikkelen nedenfor: