Nordhordland padleklubb har mottatt 100 000 kroner fra Sparebanken Vest, til et helt spesielt prosjekt.
Nordhordland padleklubb har mottatt 100 000 kroner fra Sparebanken Vest, til et helt spesielt prosjekt. (Foto: Marit Hommedal)

– Noen kommer til oss og padler fordi det er et pustehull i en travel hverdag, andre kommer for fellesskapet, og andre igjen padler med oss fordi de har konkrete mål om økt bevegelighet. De gangene hvor vi opplever at noen oppnår målsetningene som de har satt seg, så er det en ekstra stor opplevelse for oss som står bak tiltaket, sier inkluderingsvakt Ove Nordvik i Nordhordland padleklubb til SPV Nyheter.

Nordhordland padleklubb er et eksempel på et tiltak der ildsjelene som står bak, og det fellesskapet de skaper, har gitt padleglede til stadig nye brukergrupper.

Derfor er Nordhordland padleklubb mottaker av 100 000 kroner fra Sparebanken Vest sitt «Hjartebank»-program, som støtter tiltak i lokalmiljøene på Vestlandet.

Ble utfordret

Nordhordland padleklubb ble startet i 2004, med nåværende styreleder Audun Håland som initiativtaker.

– Da vi startet opp, så handlet det om padlekos for ganske godt etablerte folk. Vi så likevel tidlig at mange grupper kunne ha nytte av å bevege seg i vannet. Det at vi nå også inkluderer bevegelseshemmede i lavterskeltilbudet vårt, var opprinnelig noe vi ble utfordret på fra kommunene i Nordhordland.

– Den utfordringen tok vi gjerne, og nå har vi hatt lavterskelkvelder siden forsommeren 2011. I starten var tilbudet tilpasset psykisk utviklingshemmede, senere kom også bevegelseshemmede med, sier styreleder Audun Håland i Nordhordland padleklubb til SPV Nyheter.

«Påtvunget inkludering»

Han legger samtidig opp til noe han spøkefullt kaller «påtvunget inkludering».

– Lavterskelkveldene faller sammen med padletidene til andre grupper, og så da møtes man på tvers av forutsetninger. Vi sørger for at gruppene møtes gjennom vår tilrettelegging, men inntrykket vårt er også at de alle setter pris på det, forteller Audun Håland.

– Litt av filosofien er at når vi skaper en arena der folk fra ulike grupper møtes, så vil de si hei til hverandre på butikken neste dag også, legger han til.

Ny flytebrygge

Nordhordland padleklubb har blitt lagt merke til av blant andre Barne- og likestillingsdepartementet for sitt frivillige arbeid. I tillegg til Sparebanken Vest sin gave på 100 000 kroner, er det også andre velgjørere som bidrar til at Nordhordland padleklubb innen neste sommer kan tilby en rullestoltilpasset flytebrygge.

– Pengene fra Sparebanken Vest har vært avgjørende for å få til dette prosjektet, men vi er også takknemlige for at Framo Flatøy stiller sitt område til rådighet, og at de har gjort tilpasninger på området som gjør det mulig å sette opp en rullestoltilpasset flytebrygge, forteller Audun Håland.

Litt av filosofien er at når vi skaper en arena der folk fra ulike grupper møtes, så vil de si hei til hverandre på butikken neste dag også.

De mest ivrige padlerne i Nordhordland padleklubb, de padler hele året.

– Akkurat nå er det veldig fint å padle, fordi det er varmere i vannet enn det er i luften. Med tørrdrakt, og ull under, så kan man ha fantastiske padleopplevelser i november, sier inkluderingsvakt Ove Nordvik i Nordhordland padleklubb til SPV Nyheter.

Han har til gjengjeld herdet seg mot det meste av vintertemperaturer gjennom noen overvintringer på Svalbard. For lavterskeltilbudet derimot, så et det trening i basseng som gjelder nå i november.

Kommenter artikkelen nedenfor: