– Det er viktig for oss at kundene våre får ta del i bankens verdiskaping. Derfor er det veldig gledelig at vi nå kan gi enda mer tilbake til kundene, som jo tross alt er vår største eier, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Regneeksempel kundeutbytte
En kunde med et boliglån på rundt to millioner kroner kan forvente flere tusen kroner i kundeutbytte.

Du og din familie kan få fra 100 til 16 000 kroner i årlig kundeutbytte, avhengig av hvor mye dere har i lån og sparepenger hos oss.

En kunde med et boliglån på rundt to millioner kroner kan forvente flere tusen kroner i kundeutbytte.

Største bank i Norge med kundeutbytte

Sparebanken Vest er den største banken i Norge som deler ut kundeutbytte til kundene sine. Dette er en del av vårt samfunnsansvar.

– De seneste årenes positive utvikling for banken er årsaken til at vi nå er i posisjon til å utbetale kundeutbytte. Introduksjonen av kundeutbytte har blitt mottatt svært positivt og vi jobber nå med hvordan vi best mulig skal synliggjøre det hver enkelt av våre kunder får i utbytte, sier Kjerpeseth.

Les mer om hvordan vi beregner kundeutbytte på spv.no og scroll ned til bunnen av denne siden for flere fakta om kundeutbytte.

I tillegg til kundeutbytte kommer gaveutdelinger til allmennyttige formål på Vestlandet på 112 millioner kroner. De siste ti årene har vi og kundene våre skapt over en milliard kroner i utbytte til Vestlandet.

200 millioner til bærekraftige prosjekter

Sparebanken Vest har som mål å være ledende innen klimarisiko og bærekraft i finansbransjen. Satsingen på bærekraft gir utslag i alle deler av driften – vi har konkrete og offensive bærekraftsmål for vår egen virksomhet, leverandører, kunder og samfunn.

– Vi har ambisiøse mål for å være best mulig rustet for det som ligger foran oss på kort, mellomlang og lang sikt. Vi fortsetter også arbeidet med å redusere egne utslipp som skal være halvert fra 2018 til 2025, vi stiller klare klimakrav til leverandører og vi er godt forberedt for å kunne utstede grønne obligasjoner i tråd med EUs nye standard, sier Kjerpeseth.

Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Eivind Senneseth.

I 2019 delte vi ut midler til flere prosjekter på Vestlandet som fremmer bærekraft, og det skal vi fortsette med i 2020. Til sammen har vi satt av 200 millioner til dette – les mer om det her:

Rekordsterkt årsresultat

Sparebanken Vest har et resultat før skatt på 625 millioner kroner for 4. kvartal 2019. Et årsresultat på 2,6 milliarder gir en solid egenkapitalavkastning på 13,5 prosent som vitner om god lønnsomhet.

– Vi avslutter et rekordår med et sterkt kvartal hvor vi leverer solid nominell rentenetto, god kostnadsutvikling og et meget godt resultatbidrag fra Frende Forsikring på 54 millioner kroner. Vi går ut av 2019 godt rustet for videre vekst og med betydelige muligheter foran oss, oppsummerer konsernsjefen i Sparebanken Vest.

Fakta om kundeutbytte

  • SPV-kunder med lån og/eller sparepenger kan få utbetalt kundeutbytte, også bedriftskunder, lag og foreninger.
  • Du kan få kundeutbytte basert på inntil 2 millioner kroner i lån og 2 millioner kroner i innskudd.
  • Hvis du har blitt kunde i løpet av året, vil beregnet kundeutbytte være basert på hvor lenge du har vært kunde. En ny kunde fra 30. juni vil for eksempel oppnå 50 prosent av maks beløp.
  • Hvis du har avsluttet kundeforholdet i løpet av perioden, vil du fremdeles få utbetalt kundeutbytte.
  • Totalbeløpet for kundeutbytte er avhengig av endelig godkjenning i Sparebanken Vests Generalforsamling i mars.

Les mer om resultatet for 4. kvartal 2019 og årsresultatet i børsmeldingen fra 30.01 2020 «Sterkt Q4-resultat avslutter et rekordår preget av offensive strategiske grep». Du kan også se opptak av presentasjonen på våre nettsider.

Kommenter artikkelen nedenfor: